head2
head3
บ้านพักปรับอากาศ
จัดเลี้ยงและสัมมนา
ค่ายพักแรม
namegif
สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์    หาดยาว  ทรายขาว  ทะเลใส  ใต้เงาสน
hotel1
army

    อาคารรับรองกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ ได้จัดเตรียมห้องพักประเภทต่างๆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก ไว้รองรับกำลังพลที่มาใช้บริการไว้อย่างครบถ้วน และภายในบริเวณอาคารรับรองกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ มีร้านอาหารระเบียงสวนสน สำหรับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ห้องราชินีแห่งการรบ และห้องกิ่งสน สำหรับการจัดเลี้ยงและสัมมนา ห้องคาราโอเกะ และสระว่ายน้ำ เพื่อการสันทนาการของครอบครัว และบุตรหลาน ฯลฯ

ro3

rogif
armyh

    อาคารรับรอง ทบ. ประกอบด้วยห้องพักจำนวน 106 ห้อง ทุกห้อง สามารถชื่นชมทัศนียภาพความงดงามของทะเล

    อย่างไรก็ตาม แม้ว่าวัตุประสงค์ในการดำเนินงานอาคารรับรอง กองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการกองทัพบก แตก็่เปิดโอกาสให้ข้าราชการอื่นๆ และบุคคลทั่วไป สามารถร่วมใช้สวัสดิการได้

poolgif
r09

ประเภทห้องพัก
rs01
ห้องพักธรรมดาปรับอากาศ

rp01
ห้องพักธรรมดาปรับอากาศ
พิเศษ
rsu01
ห้องสวนสน
1 ห้องนอน 1 ห้องรับแขก
rpa01
ห้องประดิพัทธ์
2 ห้องนอน 1 ห้องรับแขก
welcome