head5
head3
สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์    หาดยาว  ทรายขาว  ทะเลใส  ใต้เงาสน
namegif

info

 

ที่ตั้ง
          สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ ตั้งอยู่บริเวณบ้านหนองแก ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 190 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอหัวหินลงไปทางใต้ตามเส้นทางถนนเพชรเกษมเป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร  มีพื้นที่ด้านหน้าติดถนนเพชรเกษม และพื้นที่ด้านหลังติดทะเล ซึ่งมีชายหาดที่สวยงาม สะอาด และคงความเป็นธรรมชาติ ด้านทิศเหนือถัดจากบริเวณบ้านพัก เป็นศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ และทางด้านทิศใต้จรดเขาเต่า

การแบ่งพื้นที่
         
ปัจจุบัน สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
         1. พื้นที่ด้านทิศเหนือ   เป็นพื้นที่มีสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็นอาคารที่พัก เป็นที่ตั้งของอาคารรับรองกองทัพบก และบ้านพักปรับอากาศ ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ และตลอดแนวชายหาด เป็นพื้นที่่่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวภายในสถานพักฟื้นฯ
         2. พื้นที่ด้านทิศใต้   พื้นที่เลียบแนวชายทะเลด้านทิศใต้ของอาคารรับรองกองทัพบก เป็นพื้นที่ลู่วิ่งเพื่อสุขภาพ   และถัดไปทางด้านทิศใต้จรดเขาเต่า เป็นที่ตั้งค่ายพักแรมและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ ซึ่งมีถนนผ่านหน้าอาคารรับรองกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ ระยะทางประมาณ 1.5 กม. ไปยังค่ายพักแรมและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประพัทธ์

การเดินทาง  
          - เดินทางโดบรถยนต์ส่วนตัว
 จากกรุงเทพ ฯ  มุ่งตรงสู่ภาคใต้ ผ่านจังหวัดเพชรบุรี เข้าสู่อำเภอชะอำ  อำเภอหัวหิน และจากหัวหิน ประมาณ 7 กิโลเมตร สวนสนประดิพัทธ์อยู่ทางด้านซ้ายมือ ปากทางเข้าจะเห็นป้ายสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ และศาลเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของคนในพื้นที่เป็นอย่างมาก
           - เดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศ ขึ้นรถที่สถานีขนส่งสายใต้ สายกรุงเทพ-หัวหิน-ปราณบุรี รถจะวิ่งผ่านหน้าสวนสนประดิพัทธ์ 

          สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์  มีเส้นทางรถไฟวิ่งผ่านย่านกลางพื้นที่ และมีสถานีสวนสนประดิพัทธ์ หยุดรถ สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมายังสวนสนประดิพัทธ์โดยทางรถไฟ ดังนี้
          - ขบวนรถที่ 251 สายธนบุรี - ประจวบฯ  ออกเวลา 1305  ถึงเวลา 1754
          - ขบวนรถที่ 255 สายธนบุรี - หลังสวน    ออกเวลา 0725  ถึงเวลา 1203
          หรือหากประสงค์จะลงที่สถานีรถไฟหัวหิน แล้วเดินทางต่อมายังสวนสนประดิพัทธ์โดยรถประจำทาง มีขบวนรถที่ 261 สายกรุงเทพ - หัวหิน ออกเวลา 0920 ถึงเวลา 1335

 
ent0
railway
ent4
สัญญลักษณ์อาคารรับรองกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์
logo
 
เป็นรูปต้นสน 3 ต้น สีเขียว ซ้อนกัน
ความหมาย :
  ต้นสน หมายถึง สวนสนประดิพัทธ์
การซ้อนกันทำให้มีลักษณะเหมือนเปลวคลื่น หมายถึง ทะเล
สีเขียว หมายถึง ทหารบก และความเจริญรุ่งเรือง 

 

 

morning