bangv
head3
อาคารรับรอง ทบ.
จัดเลี้ยงและสัมมนา
ค่ายพักแรม
namegif
สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์    หาดยาว  ทรายขาว  ทะเลใส  ใต้เงาสน

      bangh

        สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก. สวนสนประดิพัทธ์  ได้จัดเตรียมบ้านพักประเภทต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้านพัก ไว้รองรับผู้มาใช้บริการ ดังนี้
       1. บ้านพักปรับอากาศ 2 ห้องนอน (บ้านทรายเงิน) เป็นบ้านพัก 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์สี ตู้เย็น ฯลฯ
       2. บ้านพักปรับอากาศ 3 ห้องนอน (บ้านทรายทอง)
เป็นบ้านพัก 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นเดียวกับบ้านทรายเงิน
       3. อาคารเรือนนอน (เรือนทอง)  เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น มีห้องนอน 17 ห้อง ห้องน้ำรวม เหมาะสำหรับการเข้าพักเป็นหมู่คณะนักเรียน นักศึกษา

bangv5
       ตลอดแนวชายหาดบริเวณบ้านพัก เป็นสถานที่มีชายหาด สวยงาม สะอาด สงบ มีความปลอดภัย ตามปกติจะมีนักท่องเที่ยว เข้ามาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจตามบริเวณชายหาด จำนวนมากในวันหยุด  สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกสวนสนประดิพัทธ์  จึงได้เปิดบริการร้านอาหารทิวสน (ริมทะเล) สำหรับบริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับแขกที่เข้าพัก และผู้ที่เข้ามาเที่ยวพักผ่อนบริเวณชายหาด

wan


ประเภทบ้านพัก
บ้านทรายเงิน
bang2gif
บ้านทรายทอง
bang3gif
เรือนทอง
bang4

morning1