ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กลับไปที่ ปีงบประมาณ  2559  2560 

File Date added Downloads
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นสัญญาบัตร ชั้นนายร้อย ของ ศูนย์การทหารราบ วงเงินงบประมาณ 4,401,200.00 บาท 12/12/2017 12:36 0
pdf ประกาศศูนย์การทหารราบ เรื่อง ประกวดราคางานซ่อมประปาของหน่วย ในกองทัพบก ของ ศูนย์การทหารราบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 2,763,200.00 บาท 01/12/2017 20:28 5
pdf ประกาศศูนย์การทหารราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 โครงการ เครื่องช่วยฝึกหลักสูตรนักเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 41 งบประมาณโครงการ 1,228,171.00 บาท 29/11/2017 14:22 9
pdf ประกาศศูนย์การทหารราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ของ ศูนย์การทหารราบ งบประมาณโครงการ 4,401,200.00 บาท 28/11/2017 15:07 4
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้างรั่วลวดหนามแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐฯ ของ ศูนย์การทหารราบ วงเงิน 4,737,100.00 บาท 21/11/2017 15:51 5
pdf ประกาศศูนย์การทหารราบ เรื่อง ประกวดราคาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาตัดชุดปกติคอพับแขนสั้น,ชุดปกติคอพับแขนยาว และเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ ราคากลาง 6,625,500.00 บาท 21/11/2017 14:26 10
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง งานจัดซื้อเครื่องหมายโลหะสีทอง,ผ้าผูกคอ และเครื่องหมายยศนายทหารประทวน ของ นนส.เหล่า ร. ของ ศูนย์การทหารราบ วงเงิน 312,000.00 บาท 17/11/2017 13:53 3
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง งานจ้างเหมาทำเครื่องหมายปัก,ป้ายชื่อชุดฝึก และป้ายชื่อโลหะ ของ นนส.เหล่า ร. ของ ศูนย์การทหารราบ วงเงิน 292,500.00 บาท 17/11/2017 13:53 3
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง งานจัดซื้อหมวกหนีบสีกากีแกมเขียว และหมวกทรางหม้อตาลสี่กากีแกมเขียว ของ นนส.เหล่า ร. ของ ศูนย์การทหารราบ วงเงิน 318,750.00 บาท 17/11/2017 13:53 4
pdf ประกาศศูนย์การทหารราบ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างแลละการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ หน่วยส่วนกลาง-นอกกองทัพบก ราคากลาง 3,892,600.00 บาท 16/11/2017 17:15 6
pdf (ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR) เรื่อง การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (E-Bidding) งานจ้างเหมาตัดชุดปกติคอพับแขนสั้น,ชุดปกติคอพับแขนยาวและเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ จำนวน 3 รายการ วงเงิน 6,625,500.00 บาท 15/11/2017 15:43 6
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง งานซ่อมระบบไฟฟ้า ของ ศูนย์การทหารราบ วงเงิน 184,172.68 บาท 10/11/2017 14:57 7
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง งานจัดซื้อรองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ ของ ศูนย์การทหารราบ วงเงิน 707,750.00 บาท 10/11/2017 14:55 10
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง งานงานจัดซื้อเสื้นยืดคอวี,รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น และถุงเท้าใยสังเคราะห์ ของ ศูนย์การทหารราบ วงเงิน 544,500.00 บาท 10/11/2017 14:55 9
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างประปาของหน่วยในกองทัพบก ของ ศูนย์การทหารราบ วงเงิน 2,763,200.00 บาท 10/11/2017 13:21 8
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างกองรักษาการณ์พร้อมอาคารที่ญาติเยี่ยม ของ ศูนย์การทหารราบ ราคากลาง 4,014,100.00 บาท 09/11/2017 13:18 9
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานซ่อมปรับปรุงโรงเลี้ยง 540 คน ของ ศูนย์การทหารราบ วงเงิน 489,400.00 บาท 08/11/2017 14:12 5
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างลานพื้นแข็ง แผนงานจัดทำสนามฝึกอเนกประสงค์ของ ศูนย์การทหารราบ ราคากลาง 4,297,900.00 บาท 07/11/2017 15:41 10
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างรั่วรวดหนามแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ ฯ ของ ศูนย์การทหารราบ งบประมาณโครงการ 4,737,100.00 บาท 06/11/2017 13:40 9
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาตัดชุดปกติคอพับแขนสั้น และเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ วงเงิน 6,625,500.00 บาท 06/11/2017 12:29 5
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างห้องสุขา ของ ศูนย์การทหารราบ วงเงิน 733,500.00 บาท 01/11/2017 13:51 5
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างป้องกันและกำจัดศัตรูทำลายเนื้อไม้ วงเงิน 444,906.00 บาท 01/11/2017 13:47 4
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานติดตั้งไฟฟ้าสำหรับอาคารกองรักษาการณ์ ของ ศูนย์การทหารราบ วงเงิน 344,373.91 บาท 31/10/2017 15:57 7
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างลานพื้นแข็ง แผนงานจัดทำสนามฝึกอเนกประสงค์ ของ ศุนย์การทหารราบ วงเงินงบประมาณ 4,297,900.00 บาท 30/10/2017 11:18 6
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีชุดผลิดน้ำประปา ของ ศุนย์พัฒนากีฬากองทัพบก วงเงินงบประมาณ 475,500.00 บาท 30/10/2017 11:18 5
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างกองรักษาการณ์พร้อมอาคารที่เยี่ยมญาติ ของ ศูนย์การทหารราบ 4,014,100.00 บาท 25/10/2017 11:07 4
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและกาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ของหน่วยส่วนกลางนอก ทัพภาค (ศูนย์การทหารราบ) วงเงินงบประมาณ 3,892,600.00 บาท 25/10/2017 11:06 3
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมบำรุงประปาของหน่วยใน กองทัพบก ของ ศูนย์การทหารราบ งบประมาณโครงการ 2,763,200.00 บาท 25/10/2017 10:31 7
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเสื้อยืดคอวี,รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น และถุงเท้าใยสังเคราะ นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารราบ ประจำปีงบประมาณ 2561 งบประมาณโครงการ 544,500.00 บาท 17/10/2017 10:11 10
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่งในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 งบประมาณโครงการ 699,973.67 บาท 17/10/2017 10:11 5
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าราบ ผระจำปีงบประมาณ 2561 งบประมาณโครงการ 708,750.00 บาท 17/10/2017 10:11 7
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างห้องสุขา ของ ศูนย์การทหารราบ งบประมาณโครงการ 733,500.00 บาท 05/10/2017 15:40 7
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างห้องสุขา ของ ศูนย์การทหารราบ งบประมาณโครงการ 773,500.00 บาท 05/10/2017 11:44 9
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาตัดชุดปกติคอพับแขนสั้น , ชุดปกติคอพับแขนยาว และเครื่องแบบทหารแบบกระเป๋าเจาะ งบประมาณโครงการ 6,625,500.00 บาท 04/10/2017 13:20 12
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีชุดผลิดน้ำประปา ของ ศูนย์การทหารราบ งบประมาณโครงการ 475,500 บาท 03/10/2017 15:02 9
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ของหน่วยส่วนกลาง นอกกองทัพภาค (ศูนย์การทหารราบ) งบประมาณโครงการ 3,892,600 บาท 03/10/2017 15:02 8
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างกองรักษาการณ์พร้อมอาคารที่ญาติเยี่ยม ของ ศูนย์การทหารราบ งบประมาณโครงการ 4,014,100 บาท 02/10/2017 14:55 8
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างก่อสร้างลานพื้นแข็งแผนงานจัดทำสนามฝึกเอนกประสงค์ ของ ศูนย์การทหารราบ งบประมาณโครงการ 4,297,900 บาท 02/10/2017 15:12 8

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/tor-61/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>