Print this หน้า

ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กลับไปที่ ปีงบประมาณ  2559  2560 

File Date added Downloads
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเสื้อยืดคอวี,รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น และถุงเท้าใยสังเคราะ นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารราบ ประจำปีงบประมาณ 2561 งบประมาณโครงการ 544,500.00 บาท 17/10/2017 10:11 2
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่งในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 งบประมาณโครงการ 699,973.67 บาท 17/10/2017 10:11 0
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าราบ ผระจำปีงบประมาณ 2561 งบประมาณโครงการ 708,750.00 บาท 17/10/2017 10:11 1
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างห้องสุขา ของ ศูนย์การทหารราบ งบประมาณโครงการ 733,500.00 บาท 05/10/2017 15:40 3
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างห้องสุขา ของ ศูนย์การทหารราบ งบประมาณโครงการ 773,500.00 บาท 05/10/2017 11:44 4
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาตัดชุดปกติคอพับแขนสั้น , ชุดปกติคอพับแขนยาว และเครื่องแบบทหารแบบกระเป๋าเจาะ งบประมาณโครงการ 6,625,500.00 บาท 04/10/2017 13:20 3
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีชุดผลิดน้ำประปา ของ ศูนย์การทหารราบ งบประมาณโครงการ 475,500 บาท 03/10/2017 15:02 4
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ของหน่วยส่วนกลาง นอกกองทัพภาค (ศูนย์การทหารราบ) งบประมาณโครงการ 3,892,600 บาท 03/10/2017 15:02 4
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างกองรักษาการณ์พร้อมอาคารที่ญาติเยี่ยม ของ ศูนย์การทหารราบ งบประมาณโครงการ 4,014,100 บาท 02/10/2017 14:55 5
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างก่อสร้างลานพื้นแข็งแผนงานจัดทำสนามฝึกเอนกประสงค์ ของ ศูนย์การทหารราบ งบประมาณโครงการ 4,297,900 บาท 02/10/2017 15:12 3

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/tor-61/