ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

กลับไปที่ ปีงบประมาณ  2559  2560 

File Date added Downloads
pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง งานจัดซื้อเครื่องช่วยฝึกรายหัว นนส.เหล่า ร. หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 42 วงเงิน 877,265.00 บาท 23/04/2018 10:16 50
pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง งานจัดซื้อเครื่องช่วยฝึกรายหัว หลักสูตร เตรียมนายสิบช้นต้น รุ่นที่ 8 วงเงิน 624,480.00 บาท 23/04/2018 10:16 13
pdf ประกาศศูนย์การทหารราบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องควบคุมภายใน และสร้างอาคารเก็บเครื่องดับเพลิง ของ ศูนย์การทหารราบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ราคากลาง 3,073,500.-บาท 05/03/2018 16:02 74
pdf ประกาศศูนย์การทหารราบ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง งานปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ทหารราบกลางแจ้ง ของ ศูนย์การทหารราบ ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยงใรเขตทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 ราคากลาง 2,702,100.-บาท 26/02/2018 18:02 42
pdf ประกาศศูนย์การทหารราบ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ ศูนย์การทหารราบ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (E-Bidding) งบประมาณโครงการ 13,426,700.00 บาท 19/02/2018 11:02 45
pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางงานจ้างเหมายานพาหนะเดินทางไปฝึกงาน นนส.ทบ. 1 ปี วงเงิน 448,000.-บาท 16/02/2018 14:15 28
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างในงานจ้างซ่อมปรับปรุงห้องควบคุมภายใน และสร้างอาคารเก็บเครื่องดับเพลิง ของ ศูนย์การทหารราบ วงเงิน 3,073,500.-บาท 14/02/2018 08:11 19
pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ทหารราบกลางแจ้ง ของ ศร. ตามโครงการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 2,702,100.00 05/02/2018 20:10 22
pdf ประกาศศูนย์การทหารราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 งานปรับปรุงห้องความคุมภายใน และสร้างอาคารเก็บเครื่องดับเพลิง ของ ศูนย์การทหารราบ งบประมาณโครงการ 3,073,500.00 บาท 02/02/2018 10:42 24
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ในงานจ้างเหมายานพาหนะฝึกภาคสนามหลักสูตร ชั้นนายพัน รุ่นที่ 107 วงเงิน 625,000.00 บาท 19/01/2018 15:14 29
pdf ประกาศศูนย์การทหารราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 งานปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ทหารราบกลางแจ้ง ของ ศูนย์การทหารราบ ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 งบประมาณโครงการ 2,702,000.00 บาท 17/01/2018 16:32 26
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างในงานจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ของ ศูนย์การทหารราบ วงเงิน 13,426,700.00 บาท 16/01/2018 18:03 31
pdf ประกาศศูนย์การทหารราบ เรื่อง สอบราคาจ้าง งานก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่ออาคารับรอง กองทัพบก ของ สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 1 กับอาคารเอนกประสงค์ ราคากลาง 493,900.-บาท 12/01/2018 19:12 25
pdf ประกาศศูนย์การทหารราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ ศูนย์การทหารราบ งบประมาณโครงการ 13,426,700.00 บาท 08/01/2018 14:12 26
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ในงานจัดซื้อเครื่องช่วยฝึก นนส.เหล่า ร. รุ่นที่ 41 วงเงินงบประมาณ 1,228,171.-บาท 04/01/2018 09:38 35
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างเหมางานติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน ของ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ วงเงิน 231,000.00 บาท 28/12/2017 19:16 46
pdf ประกาศศูนย์การทหารราบ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของ ศูนย์การทหารราบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 4,401,200.00 บาท 26/12/2017 09:12 23
pdf (ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR) เรื่อง การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (E-Bidding) งานจ้างเหมาตัดชุดปกติคอพับแขนสั้น,ชุดปกติคอพับแขนยาวและเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ จำนวน 3 รายการ วงเงิน 6,625,500.00 บาท 15/11/2017 15:43 75
pdf ประกาศศูนย์การทหารราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ของ ศูนย์การทหารราบ งบประมาณโครงการ 4,401,200.00 บาท 28/11/2017 15:07 27
pdf ประกาศศูนย์การทหารราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 โครงการ เครื่องช่วยฝึกหลักสูตรนักเรียนนายสิบ เหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 41 งบประมาณโครงการ 1,228,171.00 บาท 29/11/2017 14:22 23
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเสื้อยืดคอวี,รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น และถุงเท้าใยสังเคราะ นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารราบ ประจำปีงบประมาณ 2561 งบประมาณโครงการ 544,500.00 บาท 17/10/2017 10:11 93
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าราบ ผระจำปีงบประมาณ 2561 งบประมาณโครงการ 708,750.00 บาท 17/10/2017 10:11 34
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีชุดผลิดน้ำประปา ของ ศูนย์การทหารราบ งบประมาณโครงการ 475,500 บาท 03/10/2017 15:02 28
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมบำรุงประปาของหน่วยใน กองทัพบก ของ ศูนย์การทหารราบ งบประมาณโครงการ 2,763,200.00 บาท 25/10/2017 10:31 36
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ของหน่วยส่วนกลาง นอกกองทัพภาค (ศูนย์การทหารราบ) งบประมาณโครงการ 3,892,600 บาท 03/10/2017 15:02 26
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาตัดชุดปกติคอพับแขนสั้น , ชุดปกติคอพับแขนยาว และเครื่องแบบทหารแบบกระเป๋าเจาะ งบประมาณโครงการ 6,625,500.00 บาท 04/10/2017 13:20 52
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่งในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 งบประมาณโครงการ 699,973.67 บาท 17/10/2017 10:11 23
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างก่อสร้างลานพื้นแข็งแผนงานจัดทำสนามฝึกเอนกประสงค์ ของ ศูนย์การทหารราบ งบประมาณโครงการ 4,297,900 บาท 02/10/2017 15:12 21
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างห้องสุขา ของ ศูนย์การทหารราบ งบประมาณโครงการ 773,500.00 บาท 05/10/2017 11:44 24
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างรั่วรวดหนามแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ ฯ ของ ศูนย์การทหารราบ งบประมาณโครงการ 4,737,100.00 บาท 06/11/2017 13:40 23
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างกองรักษาการณ์พร้อมอาคารที่ญาติเยี่ยม ของ ศูนย์การทหารราบ งบประมาณโครงการ 4,014,100 บาท 02/10/2017 14:55 26
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างห้องสุขา ของ ศูนย์การทหารราบ งบประมาณโครงการ 733,500.00 บาท 05/10/2017 15:40 23
pdf ประกาศศูนย์การทหารราบ เรื่อง ประกวดราคาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาตัดชุดปกติคอพับแขนสั้น,ชุดปกติคอพับแขนยาว และเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ ราคากลาง 6,625,500.00 บาท 21/11/2017 14:26 28
pdf ประกาศศูนย์การทหารราบ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างแลละการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ หน่วยส่วนกลาง-นอกกองทัพบก ราคากลาง 3,892,600.00 บาท 16/11/2017 17:15 21
pdf ประกาศศูนย์การทหารราบ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างห้องสุขา ของ ศูนย์การทหารราบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 733,500.00 บาท 18/12/2017 15:33 17
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างลานพื้นแข็ง แผนงานจัดทำสนามฝึกอเนกประสงค์ของ ศูนย์การทหารราบ ราคากลาง 4,297,900.00 บาท 07/11/2017 15:41 22
pdf ประกาศศูนย์การทหารราบ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างรั้วลวดหนามแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐฯ ของ ศูนย์การทหารราบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 4,737,100.00 บาท 19/12/2017 19:13 15
pdf ประกาศ ศูนย์การทหารราบ เรื่อง ประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างกองรักษาการณ์พร้อมอาคารที่ญาติเยี่ยม ของ ศูนย์การทหารราบ ราคากลาง 4,014,100.00 บาท 09/11/2017 13:18 20
pdf ประกาศศูนย์การทหารราบ เรื่อง ประกวดราคางานซ่อมประปาของหน่วย ในกองทัพบก ของ ศูนย์การทหารราบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 2,763,200.00 บาท 01/12/2017 20:28 26
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้างรั่วลวดหนามแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐฯ ของ ศูนย์การทหารราบ วงเงิน 4,737,100.00 บาท 21/11/2017 15:51 24
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง งานซ่อมระบบไฟฟ้า ของ ศูนย์การทหารราบ วงเงิน 184,172.68 บาท 10/11/2017 14:57 24
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง งานจ้างเหมาทำเครื่องหมายปัก,ป้ายชื่อชุดฝึก และป้ายชื่อโลหะ ของ นนส.เหล่า ร. ของ ศูนย์การทหารราบ วงเงิน 292,500.00 บาท 17/11/2017 13:53 25
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง งานจัดซื้อหมวกหนีบสีกากีแกมเขียว และหมวกทรางหม้อตาลสี่กากีแกมเขียว ของ นนส.เหล่า ร. ของ ศูนย์การทหารราบ วงเงิน 318,750.00 บาท 17/11/2017 13:53 22
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุปรับปรุงอาคารที่พักกำลังพล วงเงินงบประมาณ 411,690.00 บาท 25/12/2017 15:01 23
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง งานจัดซื้อรองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ ของ ศูนย์การทหารราบ วงเงิน 707,750.00 บาท 10/11/2017 14:55 32
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง งานจัดซื้อเครื่องหมายโลหะสีทอง,ผ้าผูกคอ และเครื่องหมายยศนายทหารประทวน ของ นนส.เหล่า ร. ของ ศูนย์การทหารราบ วงเงิน 312,000.00 บาท 17/11/2017 13:53 25
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง งานจัดซื้อเครื่องช่วยฝึกสิ้นเปลื้องหลักสูตร ชั้นนายร้อย รุ่นที่ 140 วงเงินงบประมาณ 280,725.00 บาท 25/12/2017 08:28 19
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง งานจัดซื้อเครื่องช่วยฝึกรายหัว หลักสูตร นนส.ทบ.1 ปี เหล่า ร. รุ่นที่ 21(1/60) วงเงินงบประมาณ 350,907.00 บาท 25/12/2017 15:01 23
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง งานงานจัดซื้อเสื้นยืดคอวี,รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น และถุงเท้าใยสังเคราะห์ ของ ศูนย์การทหารราบ วงเงิน 544,500.00 บาท 10/11/2017 14:55 38
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานติดตั้งไฟฟ้าสำหรับอาคารกองรักษาการณ์ ของ ศูนย์การทหารราบ วงเงิน 344,373.91 บาท 31/10/2017 15:57 24
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานซ่อมปรับปรุงโรงเลี้ยง 540 คน ของ ศูนย์การทหารราบ วงเงิน 489,400.00 บาท 08/11/2017 14:12 22
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาตัดชุดปกติคอพับแขนสั้น และเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ วงเงิน 6,625,500.00 บาท 06/11/2017 12:29 31
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างป้องกันและกำจัดศัตรูทำลายเนื้อไม้ วงเงิน 444,906.00 บาท 01/11/2017 13:47 23
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีชุดผลิดน้ำประปา ของ ศุนย์พัฒนากีฬากองทัพบก วงเงินงบประมาณ 475,500.00 บาท 30/10/2017 11:18 19
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ในงานจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นสัญญาบัตร ชั้นนายร้อย ของ ศูนย์การทหารราบ วงเงินงบประมาณ 4,401,200.00 บาท 12/12/2017 12:36 27
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและกาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ของหน่วยส่วนกลางนอก ทัพภาค (ศูนย์การทหารราบ) วงเงินงบประมาณ 3,892,600.00 บาท 25/10/2017 11:06 25
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างห้องสุขา ของ ศูนย์การทหารราบ วงเงิน 733,500.00 บาท 01/11/2017 13:51 20
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างลานพื้นแข็ง แผนงานจัดทำสนามฝึกอเนกประสงค์ ของ ศุนย์การทหารราบ วงเงินงบประมาณ 4,297,900.00 บาท 30/10/2017 11:18 21
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างประปาของหน่วยในกองทัพบก ของ ศูนย์การทหารราบ วงเงิน 2,763,200.00 บาท 10/11/2017 13:21 29
pdf ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างกองรักษาการณ์พร้อมอาคารที่เยี่ยมญาติ ของ ศูนย์การทหารราบ 4,014,100.00 บาท 25/10/2017 11:07 31

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/tor-61/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>