ค้นหากิจกรรมหน่วยย้อนหลัง

bgarmy02-1

ผบ.ศร.เป็นประธานพิธีถวายพานพุ่มและพิธีสวดพระพุทธมนต์ ณ ศาลาพระพุทธเจ้าหลวงท่าเสด็จ เนื่องในวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร.
♦ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม และประธานกรรมการมูลนิธิอุทยานราชภักดิ์ พร้อมคณะกรรมการเดินทางมากระทำพิธีถวายราชสักการะ,บำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์
♦ พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี ผบ.ศร.เป็นประธานพิธีเปิดการทดสอบผู้ชำนาญการทหารราบประจำปี 2559 ณ อาคาร กศ.1 ชั้น 3 เมื่อ 11 ก.ค.59
♦ พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี ผบ.ศร.เป็นประธานการจัดงานคอนเสิร์ต 32 ปี LOVE FM 96.25 MHz เพื่อหารายได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์แผ่นเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียง ศร. เมื่อ 9 ก.ค.59
♦ พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษาเพื่อถวายให้กับวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 6 ก.ค.59
♦ ศร.จัดให้มีการประกอบพิธีวันสถาปนา ศร.ครบรอบปีที่ 110 โดยมี พล.อ.วลิต โรจนภักดี รองผบ.ทบ.เดินทางมาเป็นประธานในพิธี เมื่อ 10 มิ.ย.59
♦ พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี ผบ.ศร.บรรยายพิเศษในหัวข้อกลาโหม(ทหาร)และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)เพื่อชาติและประชาชนหัวใจเดียวกัน
♦ เสธ.ศร.ให้การต้อนรับชุดตรวจกิจการทั่วไป จบ.ที่ห้องรับรอง บก.ศร.และหลังจากนั้นดำเนินการตรวจกิจการทั่วไปของ ศร.
♦ เอกอัครราชฑูตยูเครนประจำประเทศไทยและคณะเข้าเยี่ยมคำนับ พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี ผบ.ศร. ณ ห้องรับรอง บก.ศร. และต่อจากนั้น ผบ.ศร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณายานเกราะล้อยางมาใช้ใน ทบ.ไทย
♦ พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่และแนะนำผู้บังคับบัญชาของทหารใหม่รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 1 ณ สนามบิน ศร.ค่ายธนะรัชต์ 
♦ ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี
♦ พิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ อุทยานราชภักดิ์ เมื่อ 19 พ.ค.59
♦ พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี ผบ.ศร.ให้การต้อนรับ พล.ท.ถกลเกียรติ นวลยงค์ จก.ยศ.ทบ.และคณะเดินในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกและศึกษาของ ศร. 12 พ.ค.59
♦ พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี ผบ.ศร.และคณะตรวจเยี่ยมโรงเลี้ยงและโรงนอนทหารใหม่ ผลัดที่ 1/59 หน่วยฝึกที่ 7 และ 8 กองสนับสนุน กรม นร.รร.ร.ศร เมื่อ 17 พ.ค.59
♦ พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 104 ณ หอประชุม ศร. 21 เม.ย.59
♦ พิธีถวายราชสักการะ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟัาจุฬาโลกมหาราช 6 เม.ย.59
♦ ผบ.ศร.ให้การต้อนรับ พล.ท.พลภัทร วรรณภักตร์ จก.ยศ.ทบ.และคณะในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายและมอบประกาศนียบัตร ชป.นทท. 30 มี.ค.59
♦ ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกภาคสนาม นนร.ชั้นปีที่ 4 ณ สนามหน้า บก.ศร.
♦ ผบ.ศร.เป็นประธานการทดสอบภาคสนามของเครื่องรบกวนสัญญาณ 2 ระบบแบบสะพายหลัง ณ สนามทุ่นระเบิดกับระเบิดและการระเบิดทำลาย ค่ายธนะรัชต์
♦ โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ศูนย์การทหารราบ โดย ศบภ.ศร. จัดรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง และมอบถุงยังชีพแจกจ่ายให้ราษฏร์ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
♦ พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกภาคสนาม นนร.ชั้นปีที่ 3 ณ สนามหน้า บก.ศร. เมื่อ 11 มี.ค.59
♦ พ.อ.ศักดา วรรณโภคา รอง ผบ.ศร.(2) เป็นประธานการจัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยและอำลานักเรียนอนุบาล 3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา
♦ พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี ผบ.ศร.นำข้าราชการและกำลังพลเข้าร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
♦ พลตรี ดนัย กฤตเมธาวี ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกหน่วยกองร้อยภาคที่ตั้ง ของ กรมทหารราบที่ 17 กองพันทหารราบที่ 3
♦ การแข่งขันหน่วยทหารทรหด ระดับ ทภ.ของหน่วยนอก ทภ. ประจำปี 2559
♦ พันเอก LARRY J. REDMON ผู้ช่วยทูตทหารบกสหรัฐ/ไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคานับ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ
♦ ผบ.ศร.ให้การต้อนรับ รอง เสธ.ทบ.(3)และคณะในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรชั้นนายพันร่วมผสม ร.,ม.,ป.,ช.และ ส.
♦ ผบ.ศร.นำข้าราชการกำลังพล ชมรมแม่บ้าน ศร.และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ณ อุทยานราชภักดิ์ เมื่อ 18 ม.ค.59
♦ ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ในวันกองทัพไทย ประจำปี 2559 เมื่อ 18 ม.ค.59
พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี ผบ.ศร.นำนายทหาร นายสิบ ลูกจ้างประจำ และกำลังพลภายใน ศร.กระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เมื่อ 3 ธ.ค.58
♦ พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี ผบ.ศร.นำข้าราชการ กำลังพล และครอบครัวภายในค่ายธนะรัชต์ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ ลานเอนกประสงค์ตลาดล่าง ค่ายธนะรัชต์
♦ พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ อาคารสถานพักฟื้นและพักผ่อน ทบ.สวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 1
♦ พ.อ.ธรณิศ นิลวิไล รอง ผบ.ศร.(1)ให้การต้อนรับคณะคณาจารย์และนักศึกษา วปอ.58 ในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมกิจการ ศร.
♦ พล.ท.พลภัทร วรรณภักตร์ จก.ยศ.ทบ.พร้อมด้วยคณะ เดินทางตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ.กลุ่มประเทศอาเซี่ยน ครั้งที่ 25 (AARM 2015)
♦ พล.อ.วลิต โรจนภักดี รอง ผบ.ทบ.และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบความคืบหน้าในการจัดการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ.กลุ่มประเทศอาเซี่ยน (AARM 2015)
♦ พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.ศร./ผบ.รร.ร.ศร. ระหว่าง พล.ท.นพดล ยิ้มถนอม กับ พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี 2 ต.ค.58
♦ พล.ท.พลภัทร วรรณภักตร์ จก.ยศ.ทบ.และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทดสอบการยิงปืน ทางยุทธวิธีกลุ่มประเทศอาเซี่ยน ARRM 2015 เมื่อ 14 ต.ค.58
♦ ศร.จัดพิธี “วันทหารราบ” และพิธีเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพล เหล่า ร. เมื่อ 24 ก.ย.58
ผบ.ศร.และคณะพร้อมด้วยชมรมแม่บ้าน ศร. ร่วมพิธีบวงสรวงและมหามังคลาภิเษกพระบรมราชานุสาวรีย์พระบูรพะมหากษัตริย์แห่งสยาม 19 ส.ค.58
ศูนย์การทหารราบ โดย ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ และข้าราชการ ครอบครัว ถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดรังษีนิมิตร(ไทรงาม) อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 9 ก.ย.59
 ศูนย์การทหารราบดำเนินการโครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสทรงพระชนมายุครบ 60 พรรษา
วัดพิชยญาติการาม ประชาสัมพันธ์ งานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์ โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 83 พรรษา
ผบ.ศร.นำกำลังพลและครับครัวร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.58 ที่สนามบิน ศร.
พล.ต.วรพล เยี่ยมแสงทอง เสธ.ยศ.ทบ.(ผู้แทน จก.ยศ.ทบ.) เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ 2/58
ผบ.ศร.นำกำลังพลและครอบครับร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike for mom ที่ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 16 ส.ค.58
ศร.จัดพิธีถวายพานพุ่ม และพิธีสงฆ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานกำเนิด รร.จปร. เมื่อ 5 ส.ค.58
รอง ผบ.ศร.(1) มอบเงินค่าสินใหมทดแทนในการประกันชีวิต ของ จ.ส.อ.พีระพล ทองสุ่น สังกัด พน.นร.จู่โจม สอ. กรม นร.ฯ เมื่อ 10 ส.ค.58
ผบ.ศร.และคณะร่วมงานวันระพี ณ ศาลจังหวัดหัวหิน 7 ส.ค.58
ศร.ประกอบพิธีวันสถาปนาศูนย์การทหารราบ ครบรอบปีที่ 109 โดยมี พล.ท.กฤษฎา อารีรัชชกุล จก.ยศ.ทบ.เป็นประธานในพิธี
ผบ.ศร. เป็นประธาน พิธีประดับยศให้กับกำลังพล ศร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ 7 ส.ค.58
พล.ท.กฤษฎา อารีรัชชกุล จก.ยศ.ทบ.เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ 1/58
พล.ต.นพดล ยิ้มถนอม ผบ.ศร.ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.ในโอกาสเดินทางเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อุทยานราชภักดิ์ ณ รร.นส.ทบ. เมื่อ 25 พ.ค.58
ผบ.ศร. เป็นประธานการประกอบพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล ของทหารกองประจำการ รุ่นที่ 2556 ผลัดที่ 1 เมื่อ 30 เม.ย.58

พ.อ.คิโนชิตะ เคนอิจิโร ผชท.ทบ.ญี่ปุ่น/ไทย นำเจ้าหน้าที่จากสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.ศร. ณ ห้องรับรอง บก.ศร.เมื่อ 8 มิ.ย.58
พล.ต.นพดล ยิ้มถนอม ผบ.ศร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษาหลักสูตร นนส.เหล่า ร. ณ หอประชุม ศร.ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 29 เม.ย.58
ศูนย์การทหารราบจัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกรานต์ ประจำปี 2558 ที่ตลาดล่างค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 10 เม.ย.58
พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ผช.ผบ.ทบ.(2)และคณะเดินทางตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวกเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ.กลุ่มประเทศอาเซี่ยน ครั้งที่ 25 (AARM 2015) เมื่อ 9 เม.ย.58

พล.ต.นพดล ยิ้มถนอม ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมาย พ.อ.(พ.) และ เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร ณ ห้องรับรอง บก.ศร.
ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ สำนักงาน ผบ.ศร. บก.ศร. ค่ายธนะรัชต์
ผบ.ศร. และคณะ เยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนฟูจิ และศูนย์ฝึก Fuji Training Center (FTC) จ.ชิซุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมี พล.ท.ทาเคอุจิ เซอิจิ และผู้บังคับบัญชาให้การต้อนรับ
♦รอง ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการฝึกภาคสนาม นนร.ชั้นปีที่ 1 ณ สนามหน้า บก.ศร.ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 6 มี.ค.58
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารภายในค่ายธนะรัชต์ ประจำปี 2558 โดยมี พล.ต.นพดล ยิ้มถนอม ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธี
พ.อ.เดชดนัย แสนรักษ์ รอง ผบ.ศร.เป็นประธานในการตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกและการตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี 2558 ณ สนามบิน ศร.
พล.ต.นพดล ยิ้มถนอม ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ณ สนามกีฬา รร.ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 10 ม.ค.58
ศร.จัดพิธีวางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศล ครบรอบ 51 ปี อสัญกรรมวาร ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 8 ธ.ค.57
ศูนย์การทหารราบ กระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน เมื่อ 3 ธ.ค.57
ผบ.ศร.นำข้าราชการ กำลังพล และครอบครอบครัว พร้อมด้วยหน่วยงานราชการภายในค่ายธนะรัชต์ประกอบพิธี ทำบุญตักบาตร ณ ตลาดล่างค่ายธนะรัชต์ และถวายพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ณ สนามบิน ศร. เมื่อ 5 ธ.ค.57
ศูนย์การทหารราบ จัดกำลังพล 200 คน ร่วมกับอำเภอหัวหิน,เทศบาลเมืองหัวหิน จัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดหัวหิน(BIG CLEANING DAY)” เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ถวายพ่อหลวงแผ่นดิน” เมื่อวันที่ 17ธ.ค.57
ศร.จัดให้มีการฝึกครู นทล.จชต.ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 21 ต.ค.-16 พ.ย.57
พล.ต.นพดล ยิ้มถนอม ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีมอบเงินในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ปี 2557/58 อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 26 พ.ย.57
ผบ.ศร.และคณะให้การต้อนรับ จก.ยศ.ทบ.ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยม ศร. ด้วยการฟังบรรยายสรุป ห้องประชุม 1 บก.ศร.และตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมชุดครูฝึก จชต. เมื่อ 28 ต.ค.57
จก.ยศ.ทบ.เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันหน่วยทหารทรหดประจำปี 2558 ณ สนามหน้ากองพัน นร.จจ.สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. เมื่อ 24 พ.ย.58
ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล ของทหารกองประจำการ รุ่นปี 2555 ผลัดที่ 2 ณ สนามบิน ศร.ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 31 ต.ค.57
ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบใบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษา หลักสูตร นนส.ทบ.หลักสูตร 1 ปี เหล่า ร.ณ หอประชุม ศร. เมื่อ 31 ต.ค.57
พล.ต.นพดล ยิ้มถนอม ผบ.ศร.นำข้าราชการ กำลังพล ชมรมแม่บ้าน และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ค่ายธนะรัชต์ ประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหารราช ณ ศาลาพระพุทธเจ้าหลวง ท่าเสด็จ ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 23 ต.ค.57
ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีพิธีเปิดการฝึกชุดครู นทล.จชต. ณ สนามหน้า บก.ศร.พัน.2 ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 27 ต.ค.57

ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 6 นาย ณ ห้องรับรอง บก.ศร. ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 24 ต.ค.57
ศูนย์การทหารราบ จัดกำลังพล พร้อมยานพาหนะและเรือ เข้าช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ อ.หัวหิน
ศูนย์การทหารราบ ร่วมกับ อ.หัวหิน ,มูลนิธิปอเต็กตึ้งนำถุงชีพจำนวน 400 ชุด แจกให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมหมู่ 3,5,7 .ห้วยสัตว์ และหมู่ 5,7 ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขีนธ์
ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ณ หอประชุม ศร. ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 17 ต.ค.57
พิธีอำลาชีวิตราชการ สังกัด ศูนย์การทหารราบ ประจำปี 2557 เมื่อ 1 ต.ค.57
พิธีวันทหารราบและเทิดเกียรตินายพล เหล่าทหารราบ ณ ศูนย์การทหารราบ เมื่อวันที่ 24 ก.ย.57
วิดีทัศน์เทิดเกียรตินายพล เหล่าทหารราบ ปี 2557
ทบ.มอบหมายให้ ศร.จัดการแข่งขันหน่วยหมู่ ตอน หมวด เหล่า ร.ประจำปี 57 ห้วงการแข่งขัน 7-22 ก.ย.57 โดยมี จก.ยศ.ทบ.เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ แหล่งสมาคม ศร.พัน 2
โครงการพัฒนาชายหาดปากน้ำปราณ ผบ.ศร.นำกำลังพลร่วมกับ เทศบาลปากน้ำปราณ และหน่วยงานราชการในพื้นที่จัดโครงการพัฒนาชายหาดปากน้ำปราณ เมื่อ 28 ส.ค.57
โครงการปลูกป่ายั่งยืน ศร.  พล.อ.วิเศษ คงอุทัยกุล รองสมุหราชองครักษ์ เป็นประธาน “โครงการปลูกป่ายั่งยืน ศร.เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์และลดปัญหาโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ”
ศูนย์การทหารราบ ข้าราชการ กำลังพล และครอบครัวทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ และ เวลา 2000 พิธีถวายพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพร  ณ สนามบิน ศร.ค่ายธนะรัชต์ วันที่ 12 ส.ค.57
ศูนย์การทหารราบส่งกำลังพล จำนวน 10 นาย เข้าร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินีฯ โดยมี พล.อ.ณัฐกร เกิดสุขผล ผุ้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก/ผู้แทน ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี เมื่อ 4 ส.ค.57
พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผช.ผบ.ทบ.(2) เดินทางเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรปิดการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ 2/57 เมื่อ 29 ส.ค.57
พ.อ.เดชดนัย แสนรักษ์ รอง ผบ.ศร.(1) เป็นประธานในการประกอบพิธีวางพวงมาลา และบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ณ ศาลาพระพุทธเจ้าหลวง ท่าเสด็จ ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 5 ส..ค.57
9 ก.ค.57 ผบ.ควบคุม ร้อยรส.ที่ 1 ศร. ร่วมจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ รถตู้ รถ จยย.รับจ้าง จยย.พ่วงข้าง เพื่อชี้แจงแนวทาง การจัดระเบียบ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองประจวบฯ
ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง บก.ศร.เมื่อ 22 ก.ค.57
ผบ.ศร.เป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษา ให้กับวัดต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงค่ายธนะรัชต์ จำนวน 10 วัด ณ ศาสนสถาน ศร. ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 10 ก.ค.57
จก.ยศ.ทบ.เดินทางเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม จ.ส.อ.เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2557 รุ่นที่ 1 ณ หอประชุม ศร. เมื่อ 10 ก.ค.57
ผบ.ศร.เป็นประธานในการประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อถวายให้กับวัดต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงค่ายธนะรัชต์ จำนวน 10 วัด ณ ลานเอนกประสงค์ตลาดล่างฯ เมื่อ 2 ก.ค.57
รอง ผบ.ศร. พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัวค่ายธนะรัชต์ ทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2557 ณ วัดรังษีนิมิตร (ไทรงาม) และเททองหล่อพระ เมื่อ 7 ก.ค.57
ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ประจำปี 2557 ณ อาคาร กศ.1 ชั้น 3 รร.ร.ศร. เมื่อ 3 ก.ค.57
พ.อ.องอาจ คุลี รอง ผบ.ศร.2 นำข้าราชการ,กำลังพล “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เมื่อ 25 มิ.ย.57 ณ อบต.แม่รำพึง อ.บางสะพานฯ จว.ประจวบคีรีขันธ์
พล.ท.ทลวงรณ วรชาติ จก.ยศ.ทบ.ตรวจเยี่ยมการฝึกการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง (C-IED) ประจำปี 2557 ห้วงที่ 2 ณ ศูนย์การทหารราบ (ห้วงการฝึก 23 มิ.ย.- 3 ก.ค.57) เมื่อ 26 มิ.ย.57
พล.ต.นพดล ยิ้มถนอม ผบ.ศร.เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกการต่อต้านวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง (C-IED) ประจำปี 2557 ห้วงที่ 2 ณ ศูนย์การทหารราบ เมื่อ 23 มิ.ย.57
ศูนย์การทหารราบ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ศร. ครบรอบปีที่ 108 เมื่อ 10 มิ.ย.57
พล.ต.นพดล ยิ้มถนอม ผบ.ศร. และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2557 ผลัดที่ 1 จำนวน 8 หน่วยฝึก ภายใน ศร. ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 2 มิ.ย.57
ผบ.ศร. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษา หลักสูตร ชั้นนายพัน รุ่นที่ 100 ที่หอประชุม ศร. เมื่อ 17 มิ.ย.57
Ms.Samantha Newman ผอ.สำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติ และคณะเข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.ศร. ณ ห้องรับรอง บก.ศร. เมื่อ 5 มิ.ย.57
ผบ.ศร. เปิดการฝึกภาคสนาม นนร. ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 66 ประจำปี 2557 เมื่อ 4 มี.ค.57
รร.ร.ศร. ตรวจภูมิประเทศเพื่อทำปัญหาฝึกภาคสนามทางยุทธวิธี หลักสูตร ชั้นนายพัน รุ่นที่ 100 เมื่อ 28 เม.ย.- 2 พ.ค.57
ผบ.ศร. เป็นประธานในพิธีรับมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษา หลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ 132 ที่หอประชุม ศร. เมื่อ 11 มี.ค.57
กองสนับสนุน กรม นร.รร.ร.ศร. จัดอบรมการเพราะเลี้ยงเห็ดให้กับพลทหารที่จะปลดประจำการ เมื่อ 22 เม.ย.57
ศูนย์การทหารราบ ต้อนรับคณะ ผช.ผบ.ทบ.(2) ตรวจเยี่ยม ศร. และ รร.นส.ทบ. เมื่อ 12 มี.ค.57
ศูนย์การทหารรราบ ตั้งจุดตรวจยานพาหนะพิเศษ ภายในค่ายธนะรัชต์ ห้วง มี.ค.- เม.ย.57
ผบ.ศร. เป็นประธาน มอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษา หลักสูตร ชั้นนายพัน รุ่นที่ 99 ที่หอประชุม ศร.เมื่อ 19 ก.พ.57
การแข่งขันกอล์ฟ ยศ.ทบ.สัมพันธ์ ครั้งที่ 1/57 เมื่อ 28 ก.พ.57 ที่สนามกอล์ฟค่ายธนะรัชต์
ผช.ผบ.ทบ.(2) ผู้แทน ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยม ศร. เมื่อ 28 ม.ค.57 โดยมี ผบ.ศร.ให้การต้อนรับ
ผบ.ศร. นำข้าราชการและครอบครัวร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ที่วัดธรรมวารีฯ เมื่อ 14 ก.พ.57
รอง ผบ.รร.จปร.(2) และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ 4 ที่ศูนย์การทหารราบ เมื่อ 30 ม.ค.57
ผบ.ศร.นำสมาชิกชมรมจักรยานค่ายธนะรัชต์ ปั่นจักรยานออกกำลังกาย เส้นทาง ค่ายธนะรัชต์-เขากระโหลก ปากน้ำปราณบุรี เมื่อ 13 ม.ค.57
ศูนย์การทหารราบ จัดพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย เมื่อ 18 ม.ค.56
ศูนย์การทหารราบ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์สามัคคีปี 2557 เมื่อ 24 ม.ค.57
ศูนย์การทหารราบจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติภายในค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 11 ม.ค.57
ศูนย์การทหารราบ เปิดการฝึกการต่อต้านวุัตถุระเบิดแสวงเครื่อง ประจำปี 2557 ห้วงที่ 1 เมื่อ 7 ม.ค.57
โครงการพระราชดำริสวนป่าหาดทรายใหญ่ จัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสวนป่าหาดทรายใหญ่ ณ บริเวณสวนหลวงราชินี (19 ไร่) เมื่อ 4-6 ธ.ค.56
ศูนย์การทหารราบจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557
จก.ยศ.ทบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมชุดครู นทล. ปฏิบัติงาน จชต. เมื่อ 14 พ.ย.56
จก.ยศ.ทบ.เป็นประธานเปิดการแข่งขันหน่วยทหารทรหด ที่ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 25 พ.ย.56
ผบ.ศร.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษา หลักสูตร นนส.ทบ.รุ่นที่ 16 (2/55) เมื่อ 31 ต.ค.56 ที่หอประชุม ศร.
ศูนย์การทหารราบ นำกำลังพลตัวแทนชมรมจักรยานศูนย์การทหารราบ ร่วมกิจกรรมปั่นจักยานกับสโมสรไลออนส์ หัวหิน เมื่อ 9 พ.ย.56
ผบ ศร. รอง ผบ รร ร ศร. ผบ กรม นร. และ ผบ พัน นร ที่ 2 กรม นร.ฯ ร่วมงานวันกองทัพอินโดนีเซีย เมื่อ 22 ต.ค.56
ผบ.ศร. มอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพลที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ เมื่อ 21 ต.ค.2556 ณ ห้องประชุม บก.ศร.
ศร.จัดกำลังพลจาก ศร.พัน.1, ศร.พัน.2,กองพันบริการ และกองพันจู่โจมฯ เข้าช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ อ.หัวหิน อ.ปราณบุรี ตั้งแต่ 8 พ.ย.56 จนกว่าจะพ้นวิกฤติ
จก.ยศ.ทบ.และคณะตรวจเยี่ยม ศร.และ รร.ร.ศร. เมื่อ 15 ต.ค.56
คณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 56 , ปรอ.รุ่นที่ 26 , วปม.รุ่นที่ 7 พร้อมด้วยคณาจารย์เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ ศร. เมื่อ 11 พ.ย.56
ผบ.ศร.นำสมาชิกชมรมจักรยานค่ายธนะรัชต์ ปั่นจักรยานออกกำลังกาย เส้นทาง ค่ายธนะรัชต์-เขาแดง สามร้อยยอด เมื่อ 30 ต.ค.56
กกบ.ศร.ประชุมเชิงปฏิบัติการ งานด้านการส่งกำลังบำรุง ในวันที่ 22 และ 24 ต.ค.56 ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร
ศูนย์การทหารราบ จัดตั้ง กอ.ศบภ.ศร. ช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.หัวหิน เมื่อ 6 ต.ค.56
ผบ.ศร.เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2556 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา เมื่อ 10 ต.ค.56
ศูนย์การทหารราบจัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผบ.ศร. ระหว่าง พล.ต.อภิชัย หงษ์ทอง กับ พ.อ. นพดล ยิ้มถนอม เมื่อ 30 ก.ย.56
วีดีทัศน์เทิดเกียรตินายพลเหล่าทหารราบ ปี 2556
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร เมื่อ 25 ส.ค.56
ผบ.ศร.ประดับยศให้กับกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ศูนย์การทหารรราบ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น เมื่อ 26 ส.ค.56
ศูนย์การทหารราบจัดพิธีวันทหารราบ และเทิดเกียรตินายพล เหล่าทหารราบ เมื่อ 24 ก.ย.56
ศูนย์การทหารราบ ประกอบพิธีวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. เมื่อ 5 ส.ค.56 ณ บริเวณศาลาพุทธเจ้าหลวง ท่าเสด็จ
ชุดตรวจ จาก กพ.ทบ.มาทำการตรวจสอบแนะนำการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ กำลังพล เมื่อ 8 ก.ค.56
ผบ.ศร.นำสมาชิกชมรมจักรยานปั่นจักรยานออกกำลังกาย เส้นทาง ค่ายธนะรัชต์-เขื่อนปราณบุรี เมื่อ 5 ก.ค.56
ผบ.ศร.เป็นประธานประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น และให้โอวาทกำลังพลที่ย้ายไปรับราชการสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อ 25 ก.ย.56
ศูนย์การทหารราบจัดพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่มจุดเทียนชัยถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.56
การฝึกร่วมผสม ทบ.ไทย-สหรัฐฯ รหัสหนุมานการ์เดียน 13 ระหว่างวันที่ 17-27 มิ.ย.56 ณ ศูนย์การทหารราบ
ศูนย์การทหารราบจัดพิธีวันสถาปนา ศร. ครบรอบปีที่ 107 เมื่อ 10 มิ.ย.56 ณ ศูนย์การทหารรราบ
ผบ.ศร. เป็นประธานประดับยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรสังกัดศูนย์การทหารราบ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น เมื่อ 17 มิ.ย.56
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บรรยายสรุปและสาธิตยานยนต์ต้นแบบขนาดเล็กใช้ในการลาดตระเวนและสนับสนุนการจู่โจมเคลื่อนที่เร็ว ณ ศูนย์การทหารราบ เมื่อ 3 มิ.ย.56
ศูนย์การทหารราบรับคณะตรวจเยี่ยมด้านกำลังพล กองทัพบก เมื่อ 10 พ.ค.56
ศูนย์การทหารราบจัดอบรมการจัดทำข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้านส่งกำลังบำรุง เมื่อ 13-14 พ.ค.56
♦ศูนย์การทหารราบจัดกำลังพลร่วมปลูกป่าชายเลน เมื่อ 22 พ.ค.56

♦ศูนย์การทหารราบจัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/56 เมื่อ 23 พ.ค.56
ศูนย์การทหารราบจัดกำลังพลเข้าร่วมสนับสนุนการฝึกซ้อมการบรรเทาภัยภิบัติ ARF DiREx 2013 เมื่อ 8-9 พ.ค.56
ผบ.ศร.เป็นประธานเปิดการฝึก นนส.ทบ.รุ่นที่ 16 ,นนส.หลักสูตร 1 ปี เหล่าทหารราบ รุ่นที่ 37 และหลักสูตรเตรียมนายสิบชั้นต้น สำหรับทหารกองหนุน รุ่นที่ 3 เมื่อ 9 พ.ค.56
พิธีประดับยศนักเรียนนายสิบและปิดการศึกษา หลักสูตร นนส.ทบ.(เหล่า ร.รุ่นที่ 16 1/55) และ นนส.หลักสูตรพิเศษ เหล่าทหารราบ รุ่นที่ 36) เมื่อ 30 เม.ย.56
ศูนย์การทหารราบ จัดพิธีสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพล ทหารก่อนปลดเป็นกองหนุน ผลัดที่ 1/54
ผบ.ศร. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร ชั้นนายร้อย รุ่นที่ 131 เมื่อ 4 เม.ย.56 ณ อาคารกองการศึกษา
ศูนย์การทหารราบ ตั้งจุดบริการประชาชนบริเวณหน้าค่ายธนะรัชต์ ถนนเพชรเกษม ในห้วงเทศกาลสงกานต์ 11-17 เม.ย.56
พ.อ.ธรณิศ นิลวิไล รอง ผบ.ศร.(2) เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรครูทหารใหม่ต้านภัยยาเสพติด
พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี ผบ.ศร.กล่าวต้อนรับสื่อมวลชนและผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ในโอกาสที่เข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวภายใน ศร.
พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี ผบ.ศร. และคณะเดินทางตรวจเยี่ยม/สังเกตุการณ์ การสอบภาควิชาการในการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
จก.ยศ.ทบ.และคณะ ตรวจเยี่ยม ศร. เมื่อ 27 ม.ค.57 โดยมี ผบ.ศร.ให้การต้อนรับ
ศูนย์การทหารจัดพิธีทำบุญตักบาตรวันสงกานต์ ภายในค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 11 เม.ย.56
ศูนย์การทหารราบ คัดเลือกบริษัทผู้เสนอข้อมูลอากาศยานไร้นักบินขนาดเล็ก (Mini UAV) ในระหว่าง 23-25 เม.ย.56
พล.ต.บุญชู เกิดโชค ผบ.รร.ตท.สปท.และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นตท.ชั้นปีที่ 2 เหล่า ทบ. และเข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.ศร. เมื่อ 27 มี.ค.56
ศูนย์การทหารราบ จัดโครงการชุมชนรอบวัง ประจำปี 2556 ชุมชนบ้านเขาเต่า เมื่อ 27 มี.ค.56
ศูนย์การทหารราบ คัดเลือกบริษัทผู้เสนอข้อมูลอากาศยานไร้นักบินขนาดเล็ก (Mini UAV) ในระหว่าง 27-31 มี.ค.56
ผบ.ศร.ให้การต้อนรับคณะนายทหารจาก ทบ.สหรัฐ ที่เดินทางมาตรวจภูมิประเทศในพื้นที่ ศร. เมื่อ 21 มี.ค.56
ผบ.ศร.พร้อมคณะ ฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการรวมทั้งกระบวนการผลิดน้ำตาลทราย โรงงานน้ำตาลปราณบุรี เมื่อ 3 เม.ย.56
เปิดการฝึกนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 55 เหล่า ทบ.ประจำปี 2556 เมื่อ 25 มี.ค.56
ผบ.ศร.เป็นประธานการโครงการส่งเสริมกีฬาลอนเทนนิสเพื่อเยาวชน ประจำปี 2556 เมื่อ 22 มี.ค.56
ผบ.ศร.นำสมาชิกชมรมจักรยานปั่นจักรยานออกกำลังกายเส้นทางค่ายธนะรัชต์-ปากน้ำปราณบุรี เมื่อ 20 มี.ค.56
ผบ.ศร.เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับกลาง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2556 เมื่อ 22 มี.ค.56
ผบ.ศร.ตรวจเยี่ยมการรายงานตัว กองหนุน รุ่น 3 เมื่อ 4 มี.ค.56
พล.อ.กำธน สินธวานนท์ เดินทางมาร่วมงานมูลนิธิสายใจไทยฯ เมื่อ 15 มี.ค.56 โดยมี พล.ต.อภิชัย หงษ์ทอง ผบ.ศร. ให้การต้อนรับ
ผบ.ศร.เป็นประธานเปิดการศึกษาหลักสูตร ชั้นนายพัน รุ่นที่ 98 เมื่อ 21 ก.พ.56
ผบ.ศร.เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม นนร.ปี 1 เมื่อ 4 มี.ค.56
ผบ.ศร.นำสมาชิกชมรมจักรยานปั่นจักรยานออกกำลังกาย เส้นทาง ค่ายธนะรัชต์-เขากระโหลก เมื่อ 20 มี.ค.56
ผบ.ศร.เป็นประธานเปิดทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี เมื่อ 19 ก.พ.56
พ.อ.สานิต ปัญจมะวัต รองหัวหน้าคณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศของ ทบ.พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อ 19 ก.พ.56
ศูนย์การทหารราบร่วมบริจาคโลหิตกับ ศชต. เมื่อ 18 ก.พ.56
ผบ.ศร.ร่วมทดสอบร่างกายกับกำลังพลศูนย์การทหารราบ ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 1) เมื่อ 8 ก.พ.56
ชมรมจักรยานศูนย์การทหารราบ : ผบ.ศร.นำสมาชิกชมรมจักรยานปั่นจักรยานออกกำลังกายเส้นทาง บก.ศร. สนามปฏิบัติการรบ ฯ เมื่อ 30 ม.ค.56
เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กศน.อ.ปราณบุรี 20 ก.พ.56
ศูนย์การทหารราบ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขัน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ในส่วนกำลังรบ อัตรา ส.อ. รุ่นที่ 3
ศูนย์การทหารราบจัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันกองทัพไทย เมื่อ 18 ม.ค.56 ที่สนามบินศูนย์การทหารราบ
ศูนย์การทหารราบจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายในค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 12 ม.ค.56
ผบ.ศร.เป็นประธาน ในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรจู่โจม เมื่อ 17 ม.ค.56
รอง เสธ.ทบ.(1) เป็นผู้แทน ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมการฝึกร่วม นทน. หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ร.,ม.,ป. และ ช. ในวันที่ 10 ม.ค.55 ที่ศูนย์การทหารราบ
ผบ.ศร.เป็นประธานประดับยศให้นายทหารสัญญาบัตร สังกัด ศูนย์การทหารราบ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น เมื่อ 7 ก.พ.56
ผบ.ศร.เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกภาคสนามนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 เมื่อ 28 ม.ค.56
ผบ.ศร.เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษา หลักสูตร ชั้นนายพัน รุ่นที่ 97 เมื่อ 29 ม.ค.56
ผบ.ศร.เป็นประธานฝ่ายฆารวาสในพิธีฉลองสัญญาบัตรพัดยศ พระครูสถิตรัตนาราม เจ้าอาวาสวัดธรรมวารีศรีรัตนาราม เมื่อ 9 ม.ค.55
จก.ยศ.ทบ.และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการแข่งขันหน่วยทหารทรหดของ ทบ. ประจำปี 2556 เมื่อ 26 ธ.ค.55
ศูนย์การทหารราบ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556 ที่ตลาดล่างค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 27 ธ.ค.55
กิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
ผบ.ศร.ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีการประกวดสัตว์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 15 ธ.ค.55 ที่สนาม กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายธนะรัชต์
ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษทหารจู่โจม เมื่อ 17 ธ.ค.55
พิธีเปิดการฝึกอบรมทหารกองหนุน และ อส.ทพ.เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เมื่อ 14 ธ.ค.55 ณ สนามบิน ศร. โดยมี พล.ต.ท.ไพฑูรย์ ชูชัยยะ ผบช.ศชต. เป็นประธาน
พล.ต.ประสงค์ บุตรขวัญ รอง จก.ยศ.ทบ.(2) และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการแข่งขันหน่วยทหารทรหดของ ทบ. ประจำปี 2556
พล.ต.อภิชัย หงษ์ทอง ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬากลุ่ม ค่ายธนะรัชต์ ประจำปี 2554 ณ สนามกีฬากลางศูนย์การทหารราบ เมื่อ 14 ธ.ค.55
ศูนย์การทหารราบ จัดให้มีการประกอบพิธีบวงสรวงสังเวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศล วันคล้ายวันอสัญกรรม ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เมื่อ 7 ธ.ค.55
ศูนย์การทหารราบ ข้าราชการ และครอบครัว ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร เมื่อ 5 ธ.ค.55
ผบ.ศร. นำกำลังพล และข้าราชการศูนย์การทหารราบ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2555 เมื่อ 3 ธ.ค.55
วีดีโอ โครงการทหารไทยหัวใจสีขาว ค่ายธนะรัชต์
ศูนย์การทหารราบ จัดพิธีเปิดการแข่งขันหน่วยทหารทรหด ของ ทบ.ประจำปี 2556 พล.ท.นรินทร์ ลักขณา จก.ยศ.ทบ.เป็นประธานในพิธี เมื่อ 11 ธ.ค.55
ผบ.ศร. เป็นผู้แทน ผบ.ทบ. พร้อมด้วยกำลังพล เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เมื่อ 14 พ.ย.55 ณ ท่าอากาศยานหัวหิน
ศูนย์การทหารราบ ประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคีที่วัดธรรมวารีศรีรัตนาราม   อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 9-11 พ.ย.55
รอง จก.ยศ.ทบ., ผบ.ศม. และคณะ ร่วมประชุมเตรียมทีมยิงปืน ทบ. ที่ศูนย์การทหารราบ เมื่อ 15 พ.ย.55
วปอ.สปท.นำคณะนักศึกษา หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 55 , ปรอ.รุ่นที่ 25 และ วปม. รุ่นที่ 6 เยี่ยมชมกิจการศูนย์การทหารราบ เมื่อ 15 พ.ย.55
ผบ.ศร. คณะแม่บ้าน และข้าราชการศูนย์การทหารราบ เข้าร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ในงาน ” ห้วยมงคล ถนนของพ่อ ” ที่วัดห้วยมงคล เมื่อ 3 ธ.ค.55
ทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ.กลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 2 (ASEAN Armies Rifle Meets : AARM 2012) ณ ประเทศบรูไน ในห้วง 27 ก.ย.- 18 ต.ค.55
ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร ชั้นนายร้อย รุ่นที่ 130 เมื่อ 15 พ.ย.55 ที่อาคาร กศ.รร.ร.ศร.
ผบ.ศร.มอบรางวัลให้กับนักกีฬาเยาวชนที่ได้รับรางวัล ชมรมลอนเทนนิสค่ายธนะรัชต์ ประจำปี 2555 เมื่อ 30 ต.ค.55 ที่หน้า บก.ศร.
ผบ.ศร. เป็นประธาน พิธีปลดทหารกองประจำการ ปี 2553 ผลัดที่ 2 เมื่อ 31 ต.ค.55 ที่สนามบิน ศร.
ศูนย์การทหารราบจัดการสัมมนาผู้บังคับหน่วยทหารราบ ประจำปี 2555 ห้วงวันที่ 11-14 ก.ย.55
พล.ต.อภิชัย หงษ์ทอง ผบ.ศร.ได้นำผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการของ ศูนย์การทหารราบสหพันธรัฐมาเลเชีย เมื่อ 4-7 ก.ย.55
ผบ.ศร.ประดับยศให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัด ศูนย์การทหารราบ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น เมื่อ 1 พ.ย.55
พ.อ.เชาวเลข ชยันตร์สุภาพ รอง ผบ.ศร.(2) เป็นประธานเปิดการศึกษา หลักสูตรจู่โจม รุ่นที่ 109 ที่อาคาร กศ.รร.ร.ศร. เมื่อ 11 ต.ค.55
ศร.ร่วมกับข้าราชการหน่วยใกล้เคียง ประกอบพิธีถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ 23 ต.ค.55 ณ ศาลาพุทธเจ้าหลวง ท่าเสด็จ
ผบ.ศร.เป็นประธานเปิดการศึกษา หลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 97 ที่อาคาร กศ.รร.ร.ศร. เมื่อ 4 ต.ค.55
ข่าวเนชั่น ประชุมหาข้อยุติที่ดินพิพาทระหว่างทหารกับชาวบ้าน
ผบ.ศร.ให้โอวาทนักยิงปืน ทบ.เมื่อ 26 ก.ย.55
ศูนย์การทหารราบจัดพิธีอำลาชีวิตรับราชการของข้าราชการศูนย์การทหารราบ ให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ เมื่อ 26 ก.ย.55
ศูนย์การทหารราบ จัดพิธีเทิดเกียรตินายพล เหล่าทหารราบ ที่เกษียณอายุราชการในปี 55 เมื่อวันที่ 23-24 ก.ย.55 ที่ศูนย์การทหารราบ
ผบ.ศร.ประดับยศให้กับข้าราชการ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นนายทหารสัญญาบัตร และลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด เมื่อ 26 ก.ย.55
ผบ.ทบ.และคณะ พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์การทหารราบปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ เมื่อ 9 ส.ค.55
พิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษาหลักสูตร เตรียมนายสิบชั้นต้นสำหรับทหารกองหนุน รุ่นที่ 2 เมื่อ 17 ก.ย.55
โครงการทหารไทยหัวใจสีขาว งดเหล้าเข้าพรรษา มหากุศล เพื่อร่วมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี (23 ส.ค.- 8 พ.ย.55)
ผบ.ศร.และข้าราชการศูนย์การทหารราบ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 2600 รูป ที่ปากน้ำปราณบุรี เมื่อ 12 ส.ค.55
พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. เมื่อ 8 ส.ค.55
ผบ.ศร.เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินการก่อสร้างรั้วลวดหนามแสดงแนวเขตของศูนย์การทหารราบ เมื่อ 21 ส.ค.55
♦ ศูนย์การทหารราบจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.55
♦ ผบ.ศร.และข้าราชการศูนย์การทหารราบ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวานเป็นพระราชกุศลวันแม่แห่งชาติ เมื่อ 10 ส.ค.55
♦ ศูนย์การทหารราบจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ แม่ลูกผูกพัน เมื่อ 6 ส.ค.55
♦ เสธ.ทบ.บรรยายพิเศษให้กับ หลักสูตรอบรมเลื่อนฐานะ ฯ เมื่อ 27 ก.ค.55
♦ โครงการเต้นแอโรบิค ของชมรมแม่บ้านและข้าราชการ ศูนย์การทหารราบ จัดขึ้นที่ตลาดล่างค่ายธนะรัชต์ ทุกวัน เวลา 1800-1900
♦ ข้าราชการศูนย์การทหารราบ พร้อมครอบครัวและประชาชนในค่ายธนะรัชต์ ร่วมจัดพิธีเวียนเทียนวันเข้าพรรษา 1 ส.ค.55 ที่วัดธรรมวารีฯ
♦ พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีบริเวณตลาดล่างค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 19 ก.ค.55
♦ พิธีเปิดการอบรมเลื่อนฐานะ ฯ เมื่อ 2 ก.ค.55
♦ ผบ.ศร.เป็นประธาน ประดับยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ศูนย์การทหารราบ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น เมื่อ 12 ก.ค.55 ที่ บก.ศร.
♦ พล.ต.นิวัตร มีนะโยธิน รอง จก.ยศ.ทบ. ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจการ กศน.ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 5 ก.ค.55
ผบ.ศร.ตรวจเยี่ยมโครงการ พอ.สว. เมื่อ 18 ก.ค.55
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำและข้าราชการ สังกัด ศูนย์การทหารราบ ประจำปี 2555 เมื่อ 30 มิ.ย.55 ที่หอประชุมศูนย์การทหารราบ
เปิดการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ 39 (1/55) เมื่อ 2 ก.ค.55 ที่หอประชุมศูนย์การทหารราบ
เปิดการฝึกร่วมผสม ทบ.ไทย – สหรัฐฯ เมื่อ 25 มิ.ย.- 6 ก.ค.55
วันสถาปนา ศร.ครบรอบปีที่ 106 เมื่อ 11 มิ.ย.55
พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา เมื่อ 4 มิ.ย.55
ต้อนรับทหารใหม เมื่อ 24 พ.ค.55
โครงการ ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว รพ.ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 10 พ.ค.55
โครงการชุมชนสีขาว เมื่อ 26 เม.ย.55 ที่สโมสรนายทหารค่ายธนะรัชต์
การประชุมกรมฝ่ายกิจการพิเศษสายงานกำลังพลและหน่วยด้านการศึกษา
ศูนย์การทหารราบ ส่งกำลังพลเข้าร่วมกับกรุงเทพมหานคร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ห้วง ต.ค.-พ.ย.55
ประเพนีสงกานต์ ปี 55

กิจกรรมประจำเดือน มี.ค.55
กิจกรรมประจำเดือน ม.ค.-ก.พ.55
กิจกรรม ประจำปี 53-54
กิจกรรมด้านการฝึกศึกษา ปี 53-55

 

 

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/search/