วีดีโอการฝึก ศูนย์การทหารราบ

วีดีทัศน์เทิดเกียรตินายพล เหล่าทหารราบ ประจำปี 2560

วีดีทัศน์เทิดเกียรตินายพล เหล่าทหารราบ ประจำปี 2560

โพสต์โดย ศูนย์การทหารราบ บน 26 กันยายน 2017

ข้าคือทหารราบ

ข้าคือทหารราบ

โพสต์โดย ศูนย์การทหารราบ บน 29 มิถุนายน 2017

การแข่งขันหน่วยทหารทรหด ปี 2559

โพสต์โดย กองพันทหารราบที่ 2 ศูนย์การทหารราบ บน 4 เมษายน 2016

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/inf-vdo/