Category Archive: ◉ ด้านการฝึก ศึกษา

มี.ค. 22

การสัมนาแนวทางการเสริมสร้างทีมยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบก ห้วงวันที่ 19 -21 มี.ค.2561

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/03/22/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1/

มี.ค. 20

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลักสูตรการรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 121

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลักสูตรการรบแบบจู่โจ …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/03/20/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5-4/

มี.ค. 15

ตรวจเยี่ยมการตรวจสอบและประเมินผล พัน.ฉก.91 (ร.9 พัน.1)

จก.ยศ.ทบ., ผบ.ศร., ผบ.ศม., ผบ.ศป., ผบ.รร.นส.ทบ., รอง มท …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/03/15/%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%a5/

มี.ค. 05

พิธีมอบถ้วยรางวัลและปิดการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีภายใน กองทัพบก ประจำปี 2561

ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลและปิดการ …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/03/05/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b4/

ก.พ. 27

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ 140 ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์

ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลั …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/02/27/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5-3/

ก.พ. 26

จับฉลากแบ่งสายและปฐมนิเทศนักกีฬายิงปืนที่เข้าการแข่งขันยิงปืนทางยุทธวิธีภายในกองทัพบกประจำปี 2561

ศูนย์การทหารราบ ประชุมเพื่อจับฉลากแบ่งสายพร้อมทั้งปฐมนิ …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/02/26/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b4/

ก.พ. 14

พิธีปิดการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 68 ณ สนามหน้า บก.ศร.

ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/02/14/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b8%ad/

ก.พ. 08

ต้อนรับ พล.ต.ปัญญา ตุรงค์เรือง เสธ.รร.จปร. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นนร.ชั้นปีที่ 2

7 ก.พ.61 เวลา 0930 ผบ.ศร. ให้การต้อนรับ พล.ต.ปัญญา ตุรง …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/02/08/%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%9e%e0%b8%a5-%e0%b8%95-%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c/

Older posts «

» Newer posts