Category Archive: ◉ ด้านการฝึก ศึกษา

ก.พ. 14

พิธีปิดการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 68 ณ สนามหน้า บก.ศร.

ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/02/14/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b8%ad/

ก.พ. 08

ต้อนรับ พล.ต.ปัญญา ตุรงค์เรือง เสธ.รร.จปร. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นนร.ชั้นปีที่ 2

7 ก.พ.61 เวลา 0930 ผบ.ศร. ให้การต้อนรับ พล.ต.ปัญญา ตุรง …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/02/08/%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%9e%e0%b8%a5-%e0%b8%95-%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2-%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c/

ก.พ. 08

ผบ.ศร. และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกภาคกองร้อยนอกที่ตั้งปกติ ประจำปี 2561

7 ก.พ.61 เวลา 1330 ผบ.ศร. และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการฝึก …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/02/08/%e0%b8%9c%e0%b8%9a-%e0%b8%a8%e0%b8%a3-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88/

ก.พ. 05

พ.อ.อภัย อรัญทิมา รอง ผบ.ศร. ผู้แทน ผบ.ศร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ 2

5 ก.พ.61 เวลา 0830 พ.อ.อภัย อรัญทิมา รอง ผบ.ศร. ผู้แทน …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/02/05/%e0%b8%9e-%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%b2-%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%9c%e0%b8%9a-%e0%b8%a8%e0%b8%a3-2/

ก.พ. 04

ศร.รับการตรวจแนะนำจากชุดตรวจแนะนำสายวิทยาการสารบรรณ ของทบ. ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์

วันที่ 2 ก.พ.61 เจ้าหน้าที่สายงานสารบรรณของหน่วยขึ้นตรง …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/02/04/%e0%b8%a8%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b8%b8/

ม.ค. 30

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 107

ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลั …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/01/30/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5-2/

ม.ค. 26

จก.ยศ.ทบ. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการแข่งขันหน่วยทหารทรหด ระดับ ทภ. ของหน่วยนอก ทภ. ประจำปี 2561

ผบ.ศร.และผู้ร่วมคณะ ให้การต้อนรับ จก.ยศ.ทบ. และคณะ ในโอ …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/01/26/%e0%b8%88%e0%b8%81-%e0%b8%a2%e0%b8%a8-%e0%b8%97%e0%b8%9a-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0-%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%94/

ม.ค. 11

อบรมการใช้ระบบ e-army

อบรมการใช้ระบบ e-army ระหว่างวันที่ 10-11 ม.ค.61  …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/01/11/%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a-e-army/

Older posts «

» Newer posts