Category Archive: ◉ ด้านการฝึก ศึกษา

ก.ย. 06

พิธีเปิดการทดสอบผู้ชำนาญการทหารราบ ประจำปี 2560

ศูนย์การทหารราบกระทำพิธีเปิดการทดสอบผู้ชำนาญการทหารราบ …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2017/09/06/test-inf/

ส.ค. 30

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยรุ่นที่ 139  ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ศูนย์การทหารราบ

ผบ.ศร.เป็นประธาน พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหล …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2017/08/30/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3/

ส.ค. 30

พิธีปิดการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ 44 ชุดที่ 2 ประจำปี 2560

จก.ยศ.ทบ.เดินทางมาเป็นประธานพิธีปิดการอบรมนายทหารประทวน …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2017/08/30/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b/

ส.ค. 24

ผบ.ศร.และคณะ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วย ของ ศูนย์การทหารราบ ประจำ ปี 2560 ณ พื้นที่ฝึกของศูนย์การทหารราบ

ผบ.ศร.และคณะ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วย หมู่ …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2017/08/24/%e0%b8%9c%e0%b8%9a-%e0%b8%a8%e0%b8%a3-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2/

ส.ค. 16

ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 106 ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์

ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลั …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2017/08/16/%e0%b8%9c%e0%b8%9a-%e0%b8%a8%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1-2/

ก.ค. 24

พิธีเปิดการแข่งขัน หมู่ ตอน หมวด เหล่าทหารราบ ประจำปี 2560

ผบ.ศร.เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน หมู่ ตอน หมวด เหล่าท …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2017/07/24/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b9%88/

ก.ค. 04

พิธีเปิด การอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ 44 ชุดที่ 1 ประจำปี 2560

จก.ยศ.ทบ.เป็นประธานพิธีเปิด การอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐ …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2017/07/04/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3/

พ.ย. 10

รายชื่อกำลังพลที่ได้รับพิจารณาเข้ารับการศึกษา หลักสูตร ชั้นนายร้อย รุ่นที่ 138

(แก้ไขเพิ่มเติม 25-11-59)  รายชื่อกำลังพลที่ได้รับ …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2016/11/10/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b8%b1/

Older posts «

» Newer posts