Category Archive: ◉ กิจกรรมหน่วย

มี.ค. 05

พิธีมอบถ้วยรางวัลและปิดการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีภายใน กองทัพบก ประจำปี 2561

ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลและปิดการ …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/03/05/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%b4/

ก.พ. 16

พิธีถวายราชสักการะ,ถวายพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ อุทยานราชภักดิ์

ผบ.ศร.และข้าราชการครอบครัว ศูนย์การทหารราบ ร่วมพิธีถวาย …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/02/16/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2-2/

ก.พ. 14

พิธีปิดการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 68 ณ สนามหน้า บก.ศร.

ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/02/14/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b8%ad/

ก.พ. 04

ศร.รับการตรวจแนะนำจากชุดตรวจแนะนำสายวิทยาการสารบรรณ ของทบ. ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์

วันที่ 2 ก.พ.61 เจ้าหน้าที่สายงานสารบรรณของหน่วยขึ้นตรง …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/02/04/%e0%b8%a8%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b8%b8/

ม.ค. 26

พิธีบวงสรวงถวายราชสดุดีและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 24ปี การเปิดอนุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี ผบ.ศร.เป็นประธาน

วันที่ 25 ม.ค.61 ศูนย์การทหารราบโดยแผนกวิชาการจู่โจมและ …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/01/26/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b8%e0%b8%94/

ม.ค. 25

พิธีวันสถาปนา ศร.พัน.2 ครบรอบปีที่ 36 ณ บก.ศร.พัน.2

พ.อ.อภัย อรัญทิมา รอง ผบ.ศร. ผู้แทน ผบ.ศร. เป็นประธานใน …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/01/25/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%a8%e0%b8%a3-%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99-2-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%9a/

ม.ค. 19

ศูนย์การทหารราบประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญานตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2561

ศูนย์การทหารราบประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญานตนต่อธงชัยเฉลิ …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/01/19/%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9e/

ม.ค. 19

พิธีถวายราชสักการะถวายพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน พระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย

วันที่ 18 ม.ค.61 ศูนย์การทหารราบพร้อมด้วยส่วนราชในพื้นท …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/01/19/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2/

Older posts «

» Newer posts