Category Archive: ◉ กิจกรรมหน่วย

ส.ค. 10

พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศูนย์การทหารราบ ประกอบพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัย …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/08/10/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%96-3/

ส.ค. 08

พิธีมอบผ้าไตร/พิธีบรรพชาอุปสมบท ในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล

รอง ผบ.ศร.(2) เป็นผู้แทน ผบ.ศร. ในการร่วมพิธีมอบผ้าไตร/ …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/08/08/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%8a/

ก.ค. 26

พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล

พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่ …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/07/26/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%96-2/

ก.ค. 26

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประธาน พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 25 ก.ค.61

ศูนย์การทหารราบ ร่วมกับข้าราชการ และประชาชน จ.ประจวบคีร …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/07/26/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b9%87%e0%b8%8d%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b4%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%99-2/

ก.ค. 26

พิธีถวายเทียนพรรษา,ผ้าอาบน้ำฝน,ไทยธรรมและหลอดไฟฟ้า ถวายแก่วัดในเขตพื้นที่ จำนวน ๑๕ วัด

ศร.ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา,ผ้าอาบน้ำฝน,ไทยธรรมและหลอดไ …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/07/26/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ad/

ก.ค. 18

พิธีเปิดการจัดการอบรมบรรยายขยายผลจิตอาสา ในหัวข้อ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย” ให้กับกำลังพลสังกัด ศร.และ ศสร.

พิธีเปิดการจัดการอบรมบรรยายขยายผลจิตอาสา ในหัวข้อ เรื่อ …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/07/18/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9a/

ก.ค. 16

พล.ท.มณฑล  ปราการสมุทร (จก.สส.ทบ.) และคณะทำงานเข้าเยี่ยมชมโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ภายในค่ายธนะรัชต์

พล.ท.มณฑล  ปราการสมุทร (จก.สส.ทบ.) และคณะทำงานโครง …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/07/16/%e0%b8%9e%e0%b8%a5-%e0%b8%97-%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%81/

ก.ค. 04

พิธีเปิดการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ 45 (ชุดที่ 1) ประจำปี 2561

กคพบ.ยศ.ทบ. กระทำพิธีเปิดการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะ …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/07/04/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3/

Older posts «