ผู้ดูแลระบบ

Author's details

Name: สุชาติ แสนมี
Date registered: 21/09/2016
URL: http://www.infantry-center.com/data/

Latest posts

  1. พิธีประดับเครื่องหมายยศมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษา หลักสูตรเตรียมนายสิบชั้นต้นสำหรับกองหนุนเ หล่าทหารราบ รุ่นที่ 8 — 17/09/2018
  2. พิธีประดับเครื่องหมายผู้ชำนาญการทหารราบและปิดการทดสอบผู้ชำนาญการทหารราบ ประจำปี 2561 — 31/08/2018
  3. พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษา หลักสูตร ชั้นนายร้อย รุ่นที่ 141 — 29/08/2018
  4. ศูนย์การทหารราบ จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหินและประชาชนจิตอาสา ทำความสะอาดคลองพระราชดำริ — 29/08/2018
  5. พิธีเปิดการทดสอบผู้ชำนาญการทหารราบ ประจำปี 2561 ณ สนามหญ้าหน้ากองบัญชาการศูนย์การทหารราบ — 25/08/2018

Most commented posts

  1. ประกาศผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา ส.อ. ประจำปี 2561 (รอบสุดท้าย) — 28 comments
  2. รายชื่อกำลังพลที่ได้รับพิจารณาเข้ารับการศึกษา หลักสูตร ชั้นนายร้อย รุ่นที่ 138 — 1 comment

Author's posts listings

ก.ค. 26

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประธาน พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 25 ก.ค.61

ศูนย์การทหารราบ ร่วมกับข้าราชการ และประชาชน จ.ประจวบคีร …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/07/26/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b9%87%e0%b8%8d%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b4%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%99-2/

ก.ค. 26

พิธีถวายเทียนพรรษา,ผ้าอาบน้ำฝน,ไทยธรรมและหลอดไฟฟ้า ถวายแก่วัดในเขตพื้นที่ จำนวน ๑๕ วัด

ศร.ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา,ผ้าอาบน้ำฝน,ไทยธรรมและหลอดไ …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/07/26/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%9c%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ad/

ก.ค. 18

พิธีเปิดการจัดการอบรมบรรยายขยายผลจิตอาสา ในหัวข้อ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย” ให้กับกำลังพลสังกัด ศร.และ ศสร.

พิธีเปิดการจัดการอบรมบรรยายขยายผลจิตอาสา ในหัวข้อ เรื่อ …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/07/18/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9a/

ก.ค. 16

พล.ท.มณฑล  ปราการสมุทร (จก.สส.ทบ.) และคณะทำงานเข้าเยี่ยมชมโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ภายในค่ายธนะรัชต์

พล.ท.มณฑล  ปราการสมุทร (จก.สส.ทบ.) และคณะทำงานโครง …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/07/16/%e0%b8%9e%e0%b8%a5-%e0%b8%97-%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%81/

ก.ค. 04

พิธีเปิดการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ 45 (ชุดที่ 1) ประจำปี 2561

กคพบ.ยศ.ทบ. กระทำพิธีเปิดการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะ …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/07/04/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3/

มิ.ย. 29

จัดกำลังพลจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”จำนวน 120 นาย ร่วมกับส่วนราชการ จว.ป.ข. และ อ.หัวหิน จว.ป.ข. กำจัดผักตบชวา และวัชพืช ณ บริเวณลำห้วยสามพันนาม

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.61 พล.ต.สุเทพ นพวิง ผบ.ศร. จัดกำลัง …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/06/29/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b3/

มิ.ย. 12

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 56 เมื่อ 11 มิ.ย.61

รร.ร.ศร. กระทำพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลักสูต …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/06/12/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5-5/

มิ.ย. 11

พิธีวันสถาปนาศูนย์การทหารราบ ครบรอบปีที่ 112

พิธีวันสถาปนาศูนย์การทหารราบ ครบรอบปีที่ 112 เมื่อ 8 มิ …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/06/11/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97/

Older posts «

» Newer posts