ผู้ดูแลระบบ

Author's details

Name: สุชาติ แสนมี
Date registered: 21/09/2016
URL: http://www.infantry-center.com/data/

Latest posts

  1. มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่สับปะรด จว.ป.ข. โดยรับซื้อสับปะรดจำนวน 15 ตัน ตาม โครงการ”กองทัพบก โดย ศูนย์การทหารราบ ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่สับปะรด — 22/05/2018
  2. พิธีต้อนรับทหารใหม่ ทหารกองประจำการ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 ณ สนามบิน ศร. โดยมี ผบ.ศร. เป็นประธานในพิธี — 21/05/2018
  3. พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 56 ณ สนามฝึกกระโดดร่มภาคพื้นดิน บริเวณหอสูง 34 ฟุต — 17/05/2018
  4. อบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับ กำลังพลในพื้นที่ค่ายธนะรัชต์ หน่วย ศร.และ ศสร. ณ หอประชุมศูนย์การทหารราบ — 17/05/2018
  5. พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นนส.ทบ.1 ปีเหล่า ร. รุ่นที่ 21 (2/60),หลักสูตร นนส.เหล่า ร.หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 42 และหลักสูตรเตรียมนายสิบชั้นต้น สำหรับกองหนุน รุ่นที่ 8 — 10/05/2018

Most commented posts

  1. ประกาศผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา ส.อ. ประจำปี 2561 (รอบสุดท้าย) — 27 comments
  2. รายชื่อกำลังพลที่ได้รับพิจารณาเข้ารับการศึกษา หลักสูตร ชั้นนายร้อย รุ่นที่ 138 — 1 comment

Author's posts listings

พ.ค. 22

มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่สับปะรด จว.ป.ข. โดยรับซื้อสับปะรดจำนวน 15 ตัน ตาม โครงการ”กองทัพบก โดย ศูนย์การทหารราบ ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่สับปะรด

พล.ต.สุเทพ นพวิง ผบ.ศร.มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่สับ …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/05/22/%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81/

พ.ค. 21

พิธีต้อนรับทหารใหม่ ทหารกองประจำการ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 ณ สนามบิน ศร. โดยมี ผบ.ศร. เป็นประธานในพิธี

ศร. ประกอบพิธีต้อนรับทหารใหม่ ทหารกองประจำการ รุ่นปี 25 …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/05/21/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%b2/

พ.ค. 17

พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 56 ณ สนามฝึกกระโดดร่มภาคพื้นดิน บริเวณหอสูง 34 ฟุต

รร.ร.ศร. กระทำพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่น …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/05/17/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9/

พ.ค. 17

อบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับ กำลังพลในพื้นที่ค่ายธนะรัชต์ หน่วย ศร.และ ศสร. ณ หอประชุมศูนย์การทหารราบ

การฝึกหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑ …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/05/17/%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%ab/

พ.ค. 10

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นนส.ทบ.1 ปีเหล่า ร. รุ่นที่ 21 (2/60),หลักสูตร นนส.เหล่า ร.หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 42 และหลักสูตรเตรียมนายสิบชั้นต้น สำหรับกองหนุน รุ่นที่ 8

ศูนย์การทหารราบ โดย รร.ร.ศร. กระทำพิธีเปิดการศึกษาหลักส …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/05/10/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9-3/

เม.ย. 30

พิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษาหลักสูตร นนส.ทบ.เหล่า ร. หลักสูตร 1 ปี รุ่น ที่ 21 (1/60) และ นนส.เหล่า ร. หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 41

ศูนย์การทหารราบ โดย รร.ร.ศร. กระทำพิธีประดับเครื่องหมาย …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/04/30/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a2-2/

เม.ย. 30

พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบัญชาสำหรับทหารกองประจำการ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 1

ศูนย์การทหารราบ กระทำพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลและผู้บังคับบั …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/04/30/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5-2/

เม.ย. 20

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 108 ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์ โดยมี ผบ.ศร. เป็นประธานในพิธี

ศูนย์การทหารราบ กระทำพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/04/20/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9-2/

Older posts «