ผู้ดูแลระบบ

Author's details

Name: สุชาติ แสนมี
Date registered: 21/09/2016
URL: http://www.infantry-center.com/data/

Latest posts

  1. พิธีเปิดการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ 45 (ชุดที่ 1) ประจำปี 2561 — 04/07/2018
  2. จัดกำลังพลจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”จำนวน 120 นาย ร่วมกับส่วนราชการ จว.ป.ข. และ อ.หัวหิน จว.ป.ข. กำจัดผักตบชวา และวัชพืช ณ บริเวณลำห้วยสามพันนาม — 29/06/2018
  3. พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 56 เมื่อ 11 มิ.ย.61 — 12/06/2018
  4. พิธีวันสถาปนาศูนย์การทหารราบ ครบรอบปีที่ 112 — 11/06/2018
  5. พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร ชั้นนายร้อย รุ่นที่ 141 ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์ — 01/06/2018

Most commented posts

  1. ประกาศผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา ส.อ. ประจำปี 2561 (รอบสุดท้าย) — 27 comments
  2. รายชื่อกำลังพลที่ได้รับพิจารณาเข้ารับการศึกษา หลักสูตร ชั้นนายร้อย รุ่นที่ 138 — 1 comment

Author's posts listings

ก.ค. 04

พิธีเปิดการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ 45 (ชุดที่ 1) ประจำปี 2561

กคพบ.ยศ.ทบ. กระทำพิธีเปิดการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะ …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/07/04/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3/

มิ.ย. 29

จัดกำลังพลจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”จำนวน 120 นาย ร่วมกับส่วนราชการ จว.ป.ข. และ อ.หัวหิน จว.ป.ข. กำจัดผักตบชวา และวัชพืช ณ บริเวณลำห้วยสามพันนาม

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.61 พล.ต.สุเทพ นพวิง ผบ.ศร. จัดกำลัง …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/06/29/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b3/

มิ.ย. 12

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 56 เมื่อ 11 มิ.ย.61

รร.ร.ศร. กระทำพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลักสูต …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/06/12/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5-5/

มิ.ย. 11

พิธีวันสถาปนาศูนย์การทหารราบ ครบรอบปีที่ 112

พิธีวันสถาปนาศูนย์การทหารราบ ครบรอบปีที่ 112 เมื่อ 8 มิ …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/06/11/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97/

มิ.ย. 01

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร ชั้นนายร้อย รุ่นที่ 141 ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์

ศูนย์การทหารราบ โดย รร.ร.ศร. กระทำพิธีเปิดการศึกษาหลักส …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/06/01/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b9-4/

พ.ค. 30

กำลังพลและครอบครัวศูนย์การทหารราบ ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ อุโบสถวัดธรรมวารีศรีรัตนาราม

กำลังพลและครอบครัวศูนย์การทหารราบ ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/05/30/%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2/

พ.ค. 22

มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่สับปะรด จว.ป.ข. โดยรับซื้อสับปะรดจำนวน 15 ตัน ตาม โครงการ”กองทัพบก โดย ศูนย์การทหารราบ ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่สับปะรด

พล.ต.สุเทพ นพวิง ผบ.ศร.มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่สับ …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/05/22/%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81/

พ.ค. 21

พิธีต้อนรับทหารใหม่ ทหารกองประจำการ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 ณ สนามบิน ศร. โดยมี ผบ.ศร. เป็นประธานในพิธี

ศร. ประกอบพิธีต้อนรับทหารใหม่ ทหารกองประจำการ รุ่นปี 25 …

Continue reading »

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/2018/05/21/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%97%e0%b8%ab%e0%b8%b2/

Older posts «