พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 107

ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลั … อ่านเพิ่มเติม พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 107