ติดต่อเรา

images


ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล ศูนย์การทหารราบ

admin :: จ.ส.อ.สุชาติ  แสนมี

 


☎ กองกำลังพล ศูนย์การทหารราบ  (ติดต่อสอบถาม ด้านงานกำลังพล)    โทร … 032 542468

✉ งานเกี่ยวกับ นนส. การจัดสรร และบรรจุ นนส. ,กองหนุน                                    e-mail ::  [email protected]

✉ งานด้านการปรัยย้าย , เลื่อนยศ , สอบถามความเห็นชอบเหล่าสายวิทยาการ    e-mail :: [email protected]

✉ แจ้งข้อมูลข่าวสาร , ร้องเรียน , ยาเสพติด                                                           e-mail :: [email protected]

 


☎ กองยุทธการและการข่าว                                                                        โทร … 032 542467

✉ ติดต่อสอบถามด้านการฝึกศึกษา และข้อมูลด้านการศึกษา นทน.,นสน,                e-mail :: [email protected]

 


☎ เบอร์โทรหน่วยต่างๆ ในศูนย์การทหารราบ

 


 

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2/