Print this หน้า

 

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/home/

พิธีเปิดการแข่งขัน หมู่ ตอน หมวด เหล่าทหารราบ ประจำปี 2560

ผบ.ศร.เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน หมู่ ตอน หมวด เหล่าท …

Read more

พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ที่ศาสนสถาน ศร.

ข้าราชการศูนย์การทหารราบร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี …

Read more

ปั่นจักรยานสำรวจเส้นทางค่ายธนะรัชต์

ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการศูนย์การทหารราบร่วมปั่นจักรยานส …

Read more

พิธีหล่อเทียนพรรษาสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย

เมื่อ วันที่ 28 มิ.ย.60 ศุนย์การทหารราบจัดพิธีหล่อเทียน …

Read more