ลักษณะทั่วไป

ลักษณะทั่วไปของสนามกอล์ฟ

แฟร์เวย์   พื้นผิวของแฟร์เวย์ ความลาดชันต่างๆ มีการปรับบ้างเพียงเล็กน้อย เพื่อให้ราบเรียบเท่านั้น สภาพทั่วไปยังเป็นลักษณะคอนทัวร์เดิมซึ่งยังคงธรรมชาติเดิมไว้มากที่สุด นักกอล์ฟจะต้องเดินขึ้นเนินสูงบ้าง ต่ำบ้าง เอียงซ้าย เอียงขวา ราบเรียบและตีกอล์ฟข้ามอุปสรรคน้ำบ้างตลอด 18 หลุม ซึ่งเป็นแฟร์เวย์ที่ท้าทายการเล่นอย่างมาก หญ้าบนแฟร์เวย์นั้นเป็นหญ้าซึ่งแตกต่างจากสนามกอล์ฟอื่นๆ โดยสิ้นเชิง มีการปลูกหญ้านวลน้อยบ้างในแฟร์เวย์เพียงบางจุดที่ผิวดินแข็งมากๆ  เท่านั้น นอกนั้นเป็นหญ้าธรรมชาติที่ทางสนามกอล์ฟเจตนาจะทำให้แตกต่างจากสนามอื่นๆ แต่มีการตัดหญ้าแฟร์เวย์ไว้เนียนเช่นเดียวกับสนามอื่น ลงทรายบนผิวแฟร์เวย์เพื่อให้นักกอล์ฟตีแล้วเกิดความนุ่มเมื่อเหล็กกระทบผิวแฟร์เวย์ ทางสนามกอล์ฟได้ปรับปรุงและเตรียมจัดทำแหล่งน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในยามหน้าแล้ง ทำให้การเล่นกอล์ฟจะพบกับอุปสรรคน้ำเกือบทุกหลุม ซึ่งมีทั้งน้ำซ้าย น้ำขวา ตีข้ามน้ำ ตีข้ามเนิน ตีข้ามต้นไม้  ดังนั้นนักกอล์ฟจะต้องวางแผนการเล่นแต่ละหลุมให้ดีจึงจะสามารถทำสกอร์ดีที่สุดได้

กรีนพัตต์   สภาพกรีนทั่วไปเป็นการดัดแปลงผิวดินให้มีความลาดชัน ราบเรียบ สูง ต่ำ ไม่ให้เกิดน้ำขังเมื่อมีฝนตกลงมากๆ  ปูผิวกรีนด้วยหญ้านวลน้อยทั้ง 18 หลุม เมื่อตัดหญ้าปกติ ความเร็วบนกรีนจะไม่เร็วมากนัก เว้นบางกรีนที่มีความลาดชันมากๆ เท่านั้น เมื่อพัตต์ลูกกอล์ฟจะมีความเร็วมากกว่าปกติ

หลุมที่เด่นและเป็นสัญลักษณ์ของสนาม  หลุม 7 พาร์ 5 ระยะ 510 หลา เป็นพาร์ 5 ที่มีกรีนเป็นเกาะกลางน้ำ เมื่อลูกออนกรีนแล้วต้องเดินข้ามสะพานเพื่อไปพัตต์ นักกอล์ฟสามารถตีสองครั้งเพื่อให้ลูกออนกรีนได้เกือบทุกคน ถ้าตีช็อตแรกมาวางที่จุดได้ตามที่วางแผนไว้ แต่ถ้าตีครั้งแรกไม่เป็นไปตามแผน ก็สามารถตีสามออนได้ แต่ช็อตสามจะต้องตีข้ามน้ำไปวางบนกรีนและสามารถทำเบอร์ดี้ได้ไม่ยาก แต่ต้องระวังการตีวางหน้าน้ำในช็อตสอง ถ้าวางไม่ดีลูกจะตกน้ำและออก 7 ได้ง่ายๆ เข่นเดียวกัน

หลุมท้าทาย  หลุมที่ 1 พาร์ 4 ระยะ 289 หลา จะเห็นว่าระยะทางสั้นมาก สั้นกว่าพาร์ 3 ของการแข่งขันใน PGA บางสนามเสียด้วยซ้ำไป แต่นักกอล์ฟที่มาเล่นครั้งแรกจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นหลุม 1 ที่ทำให้นักกอล์ฟเล่นจบหลุมนี้แล้วขวัญเสียมากที่สุด เพราะสามารถทำสกอร์ได้ตั้งแต่เบอร์ดี้จนถึง 7 ดังนั้นนักกอล์ฟที่ยังไม่เคยเล่นหลุมนี้ต้องระวังทุกช็อต เริ่มตั้งแต่ช็อตแรกให้วางไว้กลางแฟร์เวย์ที่ระยะ 150 หลา (อย่าขาดอย่าเกินมาก) จะมองเห็นกรีนอยู่ทางซ้ายมืออย่างชัดเจน ซึ่งด้านหลังของกรีนสูงมาก และลาดต่ำลงมาด้านหน้าของกรีน แต่เอียงไปทางซ้ายมือเล็กน้อย ขอบกรีนด้านหน้าและด้านซ้ายมือจะห่างจากน้ำไม่มากนัก การวางลูกช็อตสองต้องระวังอย่าให้สั้นจะตกน้ำและอย่าให้ไปออนด้านบนมากไป เพราะว่าพัตต์แรกลูกอาจจะตกน้ำได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น ถ้าพัตต์เดียวลงหลุมก็เบอร์ดี้ แต่ถ้าพัตต์เดียวตกน้ำก็ออก 7 เป็นอย่างน้อย

คำแนะนำพิเศษ   การเล่นกอล์ฟที่สนามกอล์ฟค่ายธนะรัชต์ เพื่อให้การเล่นเพลิดเพลิน สนุกสนาน และทำสกอร์ได้ดี นอกจากเตรียมหาก๊วนที่ถูกใจนักกอล์ฟแล้ว จะต้องวางแผนการเล่นให้ดีทุกหลุม การวางลูกบนแฟร์เวย์แต่ละช็อต วางแผนการวางลูกบนกรีนแต่ละกรีน บางหลุมเป็นพาร์ 4 ก็จริงแต่การใช้ไดรเวอร์เล่นจากแท่นทีออฟจะอันตรายมากกว่าการวางด้วยเหล็ก และบางหลุมจะต้องวางด้วยเหล็กสั้นด้วยซ้ำไป การพัตต์บนกรีนหลุม 1 พาร์ 4 หลุม 5 พาร์ 3 นักกอล์ฟต้องระวังเป็นพิเศษ ตำแหน่งของหลุมบนกรีน บางตำแหน่งพัตต์ง่ายบางตำแหน่งพัตต์ยากมาก

กิจกรรมพิเศษของสนามกอล์ฟฯ  นอกจากจะเตรียมสนามกอล์ฟไว้ให้สมาชิกของสนามได้เล่นตามปกติแล้ว ทางสนามกอล์ฟฯ ได้จัดกิจกรรมพิเศษให้กับสมาชิก ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คือ

  1. การแข่งขันกอล์ฟระหว่างสมาชิกซึ่งจะจัดให้มีการแข่งขันประมาณเดือน พฤศจิกายน เป็นประจำทุกๆ ปี (ภาพกิจกรรม , วงสวิงของ ผบ.ศร./ประธานกรรมการอำนวยการสนามกอล์ฟฯ)
  2. โครงการ “กอล์ฟเยาวชนภาคฤดูร้อน”  ในห้วงปิดเทอมปลายของทุกๆ ปี  เด็กนักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานในค่ายธนะรัชต์ จะกลับมาพักผ่อนอยู่กับพ่อแม่พี่น้องในค่ายธนะรัชต์เป็นจำนวนมาก ศูนย์การทหารราบ จะจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อหลีกเลี่ยงและห่างไกลยาเสพติด โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจของเด็ก กิจกรรมอย่างหนึ่ง คือ “กอล์ฟเยาวชนภาคฤดูร้อน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

2.1       เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตื่นตัว และให้ความสนใจกีฬากอล์ฟมากยิ่งขึ้น

2.2       ให้เยาวชนที่มีความสามารถทางด้านกีฬากอล์ฟ ได้พัฒนาฝีมือให้สูงขึ้นและสามารถเข้าร่วมแข่งขันในระดับสูงๆ ต่อไปได้

2.3       ให้เยาวชนได้มีการออกกำลังกายโดยอาศัยกีฬากอล์ฟเป็นสื่ออีกทางหนึ่ง

2.4       ส่งเสริมและพัฒนานักกอล์ฟเยาวชนให้มีการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศและพัฒนาไปสู่นักกอล์ฟอาชีพได้

การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว งบประมาณในการใช้จ่ายต่างๆ วิทยากรที่ทำการฝึกสอนกอล์ฟและอื่นๆ สนามกอล์ฟรับผิดชอบทั้งหมด (ภาพกิจกรรม)