ประวัติ

ประวัติสนามกอล์ฟ ค่ายธนะรัชต์

สนามกอล์ฟค่ายธนะรัชต์    เป็นสนามทหารอีกสนามหนึ่ง    ตั้งอยู่ในค่ายธนะรัชต์  เลขที่  125   หมู่ที่ 3  ตำบลเขาน้อย   อำเภอปราณบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นสนามกอล์ฟ 18 หลุม อยู่บนเนื้อที่ประมาณ  700 ไร่ ด้านทิศเหนือจรดพื้นที่ชาวบ้านอาศัยปลูกพืชทำกิน ทิศใต้จรดถนนเข้าค่ายธนะรัชต์ ทิศตะวันออกจรดโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา  ทิศตะวันตกจรดสนามฟุตบอลอาทิตย์กำลังเอก   สภาพสนามทั่วไปเป็นสนามแบบดินถม เดิมเป็นป่าโปร่งและดัดแปลงธรรมชาติแบบง่ายๆ บริเวณกรีนเป็นดินถมให้หนา แล้วปรับผิวให้ลาดเอียงตามต้องการเพื่อระบายน้ำให้สะดวกเท่านั้น ไม่ใช้เทคนิคพิเศษอะไรมากนัก ในแฟร์เวย์ปรับพื้นผิวให้เรียบตามธรรมชาติของคอนทัวร์เดิม และขุดบ่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้งเป็นจำนวนมาก เดิมสนามมีเพียง 9 หลุม ต่อมาปลายปี 2539 ได้ขยายเป็น 18 หลุม และเปิดให้เล่นได้ 18 หลุม ประมาณ ปี 2542 เป็นต้นมา

ความเป็นมา พลตรีสวัสดิ์  เผ่าบุญเสริม ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ  ขณะนั้น ท่านมีความคิดที่จะปรับปรุงพื้นที่ด้านทิศเหนือริมถนนเข้าค่ายธนะรัชต์ ตั้งแต่บริเวณทางขึ้นโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา   ถึงกองวิทยาการเดิม (ปัจจุบันคือคลับเฮ้าส์ ) ให้เป็นสนามฝึกโดดร่มของแผนกจู่โจมและส่งทางอากาศ จึงได้นำรถแทรกเตอร์ไถป่าบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นป่ารกทึบมากไถจนกระทั่ง เตียนโล่งเป็นบริเวณกว้างมาก      แต่เมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบหลังจากไถเสร็จเรียบร้อยแล้ว    ปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ซึ่งไม่เหมาะกับการทำสนามโดดร่มหลายๆ ประการเป็นต้นว่า อยู่ใกล้บ้านพัก ใกล้สายไฟฟ้า ใกล้โรงเรียน ใกล้ถนนรถยนตร์ และพื้นที่แคบ จึงล้มเลิกโครงการทำสนามโดดร่มไว้ก่อนชั่วคราว

โครงการทำสนามโดดร่ม หยุดพักได้ไม่นานบริเวณที่ได้นำรถแทรกเตอร์ไถไว้จนโล่งเตียน  เริ่มมีต้นไม้ขึ้นมาเหมือนเดิม และทำท่าว่าจะสูญเปล่าจากที่ได้เตรียมการไว้  ท่านผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ  จึงมีความคิดว่าน่าจะทำประโยชน์อย่างอื่นได้บ้าง   ดีกว่าปล่อยให้รกทึบเหมือนเดิม ประมาณ ปี 2510      ขณะนั้นมีนายทหารผู้ใหญ่หลายคนที่เล่นกอล์ฟเป็นอยู่แล้ว มีหลายคนที่เริ่มเล่นกอล์ฟจึงได้เสนอแนะท่าน ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ ว่า น่าจะทำสนามกอล์ฟเพื่อให้กำลังพลในหน่วยได้ออกกำลังกาย      โดยเฉพาะผู้ที่อายุมากแล้วและไม่สามารถเล่นกีฬาอย่างอื่นได้  หลังจากร่วมหารือกันหลายๆ คนแล้วต่างมีความคิดเห็นตรงกันว่าน่าจะทำสนามกอล์ฟ  จึงได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อวางแผนและดำเนินการทำสนามกอล์ฟขึ้น ซึ่งในครั้งแรกพื้นที่ที่เตรียมไว้แล้วนั้นทำสนามกอล์ฟได้เพียง 6 หลุมเท่านั้น หลังจากนั้นอีกประมาณ 6 ปี มีการทำเพิ่มเติมอีก 3 หลุม รวมเป็น 9 หลุม นักกอล์ฟที่เป็นกำลังพลในหน่วยเริ่มหันมาเล่นกอล์ฟกันมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อมามีนักกอล์ฟจากภายนอกซึ่งเป็นข้าราชการอื่น และพลเรือนได้เข้ามาเล่นกอล์ฟกันมากยิ่งขึ้น ทำให้สนามกอล์ฟ 9 หลุม เริ่มคับแคบก๊วนติดเมื่อออกรอบเล่นกอล์ฟพร้อมๆ กัน และเมื่อจัดแข่งขันกอล์ฟก็ต้องออกรอบซ้ำรอบเดิมทำให้เล่นกอล์ฟไม่สนุก  ปี 2539 ศูนย์การทหารราบ จึงได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ด้านทิศเหนือซึ่งเป็นป่ารกทึบ จัดทำเป็นสนามกอล์ฟเพิ่มเติมอีก 9 หลุม รวมเป็น 18 หลุม พาร์ 72 และมีการปรับปรุง ทีออฟ กรีน แฟร์เวย์ อุปสรรคต่างๆ  ตลอดจนถนนภายในสนามและปรับปรุงภูมิทัศน์ ในสนามกอล์ฟอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้นักกอล์ฟที่เข้ามาใช้บริการประทับใจมากที่สุดจนถึงปัจจุบัน