ติดต่อเรา

      ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล  ศูนย์การทหารราบ

      กองบัญชาการศูนย์การทหารราบ  ค่ายธนะรัชต์

      อ.ปราณบุรี     จ.ประจวบคีรีขันธ์         7  7  1  6  0

      admin   ::   จ.ส.อ.สุชาติ  แสนมี      e-mail add ::  [email protected]

 

Permanent link to this article: https://www.infantry-center.com/data/contact/