Get Adobe Flash player


วีดีทัศน์ เทิดเกรียรตินายพลเหล่าทหารราบ ประจำปี 2557                

ติดตามภาพกิจกรรมอื่นๆได้ทาง

Home

กิจกรรมศูนย์การทหารราบ

     
♦ ศร.จัดพิธี "วันทหารราบ" และพิธีเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพล เหล่า ร. เมื่อ 24 ก.ย.58        ♦ พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.ศร./ผบ.รร.ร.ศร. ระหว่าง พล.ท.นพดล ยิ้มถนอม กับ พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี 2 ต.ค.58 
         
   
♦ ผบ.ศร.และคณะพร้อมด้วยชมรมแม่บ้าน ศร. ร่วมพิธีบวงสรวงและมหามังคลาภิเษกพระบรมราชานุสาวรีย์พระบูรพะมหากษัตริย์แห่งสยาม 19 ส.ค.58    ♦ ศูนย์การทหารราบ โดย ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ และข้าราชการ ครอบครัว ถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดรังษีนิมิตร(ไทรงาม) อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 9 ก.ย.59    ♦ ศูนย์การทหารราบดำเนินการโครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสทรงพระชนมายุครบ 60 พรรษา 
         
   
ผบ.ศร.นำกำลังพลและครับครัวร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.58 ที่สนามบิน ศร.    ♦ ประชาสัมพันธ์ โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 83 พรรษา   ♦ วัดพิชยญาติการาม ประชาสัมพันธ์ งานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558
         
 <<< ข่าวที่ผ่านมา >>>        <<< วีดีโอที่เกี่ยวข้อง >>>

ประกาศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การทหารราบ

    
♦ คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการชั้นสัญญาบัตรสังกัด ทบ.ประจำปี 2558 (ครึ่งปีหลัง 1 ต.ค.58) 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษา หลักสูตร การรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 116 (ทบ.) 
แจ้งกำหนดทดสอบร่างกายเพื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตร การรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 117 (ทั่วไป) 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษา หลักสูตร ชั้นนายร้อย รุ่นที่ 136 ปีงบประมาณ 2559 ###        เพิ่มเติม รอบ 2 (7 ต.ค.58)  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษา หลักสูตร ชั้นนายพัน รุ่นที่ 103 ปีงบประมาณ 2559 ###         เพิ่มเติม รอบ 2 (1-10-58)   
♦ ระเบียบศูนย์การทหารราบ ว่าด้วย การป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ.2558 
♦ แผนการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ และคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 
♦ คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการชั้นสัญญาบัตรสังกัด ทบ.ประจำปี 2558 (พรบ.ฉบับที่ 10) 
♦ คำสั่ง ศร.(เฉพาะ) ที่ 394/57 บรรจุทหารกองหนุนเข้าเป็นนายทหารประทวน (กองหนุน รุ่น 4) 
เลื่อนชั้นเงินเดือนและปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (กองหนุน เหล่า ร รุ่นที่ 4) 
แก้ไขคำสั่ง ศร. ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
♦ ประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในค่ายธนะรัชต์ (Winet) ทีโอที ปราณบุรี
♦ บัญชีรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 53
♦ คำสั่งกองทัพบกที่ 287/56 ลง 4 ต.ค.56 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน (รอง ผบ.ศร.,รอง ผบ.รร.ร.ศร.,เสธ.ศร.,ผบ.กอง ศร.) 
คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัด ทบ.(ครึ่งปีหลัง) 1 ต.ค.56
♦ แก้ไขคำสั่งศูนย์การทหารราบ เรื่อง บรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (แก้ไขเงินเดือน)
ระเบียบงานสารบรรณ ปี พ.ศ.2555 (ใหม่)    แบบหนังสือราชการตามระเบียบสารยรรณ ปี 55

กิจกรรมหน่วยขึ้นตรงศูนย์การทหารราบ

   
♦ สปศ.รร.ร.ศร.จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร กศ.รร.ร.ศร. 
   ♦ รอง ผบ.รร.ร.ศร. และคณะตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหา ณ กรม นร.รร.ร.ศร. เมื่อ 18 ต.ค.56 เวลา 0900 -1130
  ศร.พัน.2 จัดกำลังพลไปทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เมื่อ 30 ก.ค.56

         
 >>>>> ค้นหาข่าวเก่าย้อยหลัง >>>>>      
 

ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

เงื่อนไขการเสนอราคา งานซ่อมปรับปรุงอาคารหอประชุม ของ ศูนย์การทหารราบ 
เงื่อนไขการเสนอราคา งานสร้างลานพื้นแข็งสำหรับรองรับการเป็นเจ้าภาพสำหรับการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี กองทัพบกฯ 
เงื่อนไขการเสนอราคา งานซ่อมปรับปรุงอาคารอำนวยการสนามยิงปืนนทางยุทธวิธี กองทัพบกฯ 
แก้ไขการเสนอราคา งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ของสถานพักฟื้นและพักผ่อน กองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ (แห่งที่ 1) (03-08-2558) 
ประกวดราคา งานจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ถาวร สายแพทย์ (เครื่องทำลายเชื้ออัตโนมัติ ขนาด 500 ลิตร) ของ รพ.ค่ายธนะรัชต์ (03-08-2558) 
ประกวดราคาจ้าง งานสร้างลานพื้นแข็งสำหรับรองรับการเป็นเจ้าภาพการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ. ของ ศร. (แผน ๑๐) 
ประกวดราคาจ้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคารแหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร ของศูนย์การทหารราบ  
ประกวดราคาจ้างงานซ่อมปรับปรุงอาคารแหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร ของ ศูนย์การทหารราบ (แผน ๑) 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างงานสร้างลานพื้นแข็งสำหรับรองรับการเป็นเจ้าภาพการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ. (05-06-58)
ประกวดราคาจ้าง งานสร้างสนามบาสเกตบอลสนามเซปัดตะกร้อ ซ่อมปรับปรุงสนามเทนนิส 
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงโรงนอนทหารพร้อมห้องน้ำ ห้องสร้วม 
สอบราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทนอาคารหอประชุม 
ประกวดราคาจ้าง งานสร้างลานพื้นแข็งสำหรับรองรับการเป็นเจ้าภาพการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ.
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงโรงนอนทหารพร้อมห้องน้ำห้องสร้วม เพื่อเตรียมการแข่งขันยิงปืนทางยุทธวิธีอาเซียน (11-03-2558) 
ประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างอาคารโรงนอนทหาร 40 คน (ชั่วคราว) (27-02-2015) 
♦ ประกวดราคาจ้างงานซ่อมปรับปรุงอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกเตรียมการแข่งขันยิงปืนทางยุทธวิธี กลุ่มประเทศอาเซียน (แผน 9)  (10-02-2015) 
ประกวดราคาจ้างงานซ่อมปรับปรุงอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกเตรียมการแข่งขันยิงปืนทางยุทธวิธี กลุ่มประเทศอาเซียน (แผน 5)  (10-02-2015) 
ประกวดราคาจ้างงานซ่อมบำรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ของศูนย์การทหารราบ (20-01-2015) 

                               หน้าถัดไป  >>>>>>>>>

ข่าวเด่น ออนไลน์

 

 พลตรี ดนัย กฤตเมธาวี
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ

                    

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้37
mod_vvisit_counterเมื่อวาน407
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2254
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา2509
mod_vvisit_counterเดือนนี้3612
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา10228
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด857769