Get Adobe Flash player

 พลตรี ดนัย กฤตเมธาวี
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ

 
               

ติดตามภาพกิจกรรมอื่นๆได้ทาง

Home

   
♦ พล.อ.วลิต โรจนภักดี รอง ผบ.ทบ.และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบความคืบหน้าในการจัดการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ.กลุ่มประเทศอาเซี่ยน (AARM 2015)    ♦ พล.ท.พลภัทร วรรณภักตร์ จก.ยศ.ทบ.พร้อมด้วยคณะ เดินทางตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ.กลุ่มประเทศอาเซี่ยน ครั้งที่ 25 (AARM 2015)    ♦ พ.อ.ธรณิศ นิลวิไล รอง ผบ.ศร.(1)ให้การต้อนรับคณะคณาจารย์และนักศึกษา วปอ.58 ในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมกิจการ ศร. 
         
   
 พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี ผบ.ศร.นำกำลังพลหน่วยงานราชการภายในค่ายธนะรัชต์ และ รร.นส.ทบ.ประกอบพิธีถวายสักการะและถวายพวงมาลาพระบรมรูปพระปิยะมหาราช    ♦ พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพลสำหรับทหารกองประจำการ รุ่นปี 256 ผลัดที่ 2 ณ สนามบิน ศร.ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 30 ต.ค.58     พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการของ ศร.ประจำปี 2558 เมื่อ 23 ต.ค.54 
         
   
♦ ศร.จัดพิธี "วันทหารราบ" และพิธีเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพล เหล่า ร. เมื่อ 24 ก.ย.58    พล.ท.พลภัทร วรรณภักตร์ จก.ยศ.ทบ.และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทดสอบการยิงปืน ทางยุทธวิธีกลุ่มประเทศอาเซี่ยน ARRM 2015 เมื่อ 14 ต.ค.58    ♦ พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.ศร./ผบ.รร.ร.ศร. ระหว่าง พล.ท.นพดล ยิ้มถนอม กับ พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี 2 ต.ค.58 
         
 <<< ข่าวที่ผ่านมา >>>        <<< วีดีโอที่เกี่ยวข้อง >>>

 ประกาศสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ) ประจำปี 2559 
♦ จัดสรร นนส.ทบ. เหล่า ร. หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 19 (1/58) ประจำปีการศึกษา 2558 และ นนส.ทบ. เหล่า ร. หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2558 (หลักสูตรพิเศษ) 
รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายสิบอาวุโส (หมายเลข 2) รุ่นที่ 83 ปีงบประมาณ 2559  
♦ คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการชั้นสัญญาบัตรสังกัด ทบ.ประจำปี 2558 (ครึ่งปีหลัง 1 ต.ค.58) 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษา หลักสูตร การรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 116 (ทบ.)
♦ ระเบียบศูนย์การทหารราบ ว่าด้วย การป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ.2558
♦ แผนการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ และคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา ปีงบประมาณ 2559
♦ คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการชั้นสัญญาบัตรสังกัด ทบ.ประจำปี 2558 (พรบ.ฉบับที่ 10)
♦ คำสั่ง ศร.(เฉพาะ) ที่ 394/57 บรรจุทหารกองหนุนเข้าเป็นนายทหารประทวน (กองหนุน รุ่น 4) 
เลื่อนชั้นเงินเดือนและปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (กองหนุน เหล่า ร รุ่นที่ 4) 
แก้ไขคำสั่ง ศร. ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
♦ ประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในค่ายธนะรัชต์ (Winet) ทีโอที ปราณบุรี
♦ บัญชีรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 53
♦ คำสั่งกองทัพบกที่ 287/56 ลง 4 ต.ค.56 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน (รอง ผบ.ศร.,รอง ผบ.รร.ร.ศร.,เสธ.ศร.,ผบ.กอง ศร.) 
คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัด ทบ.(ครึ่งปีหลัง) 1 ต.ค.56
♦ แก้ไขคำสั่งศูนย์การทหารราบ เรื่อง บรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (แก้ไขเงินเดือน)
ระเบียบงานสารบรรณ ปี พ.ศ.2555 (ใหม่)    แบบหนังสือราชการตามระเบียบสารยรรณ ปี 55

กิจกรรมหน่วยขึ้นตรงศูนย์การทหารราบ

   
♦ สปศ.รร.ร.ศร.จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร กศ.รร.ร.ศร. 
   ♦ รอง ผบ.รร.ร.ศร. และคณะตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหา ณ กรม นร.รร.ร.ศร. เมื่อ 18 ต.ค.56 เวลา 0900 -1130
  ศร.พัน.2 จัดกำลังพลไปทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เมื่อ 30 ก.ค.56

 >>>>> ค้นหาข่าวเก่าย้อยหลัง >>>>>      
 


สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงโรงเลี้ยงโรงนอน และห้องน้ำห้องส้วม ของศูนย์การทหารราบ (20-11-2558) 
เงื่อนไขการเสนอราคา งานซ่อมปรับปรุงอาคารหอประชุม ของ ศูนย์การทหารราบ  (20-11-2558)
เงื่อนไขการเสนอราคา งานสร้างลานพื้นแข็งสำหรับรองรับการเป็นเจ้าภาพสำหรับการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี กองทัพบกฯ 
เงื่อนไขการเสนอราคา งานซ่อมปรับปรุงอาคารอำนวยการสนามยิงปืนนทางยุทธวิธี กองทัพบกฯ 
แก้ไขการเสนอราคา งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ของสถานพักฟื้นและพักผ่อน กองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ (แห่งที่ 1) (03-08-2558) 
ประกวดราคา งานจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ถาวร สายแพทย์ (เครื่องทำลายเชื้ออัตโนมัติ ขนาด 500 ลิตร) ของ รพ.ค่ายธนะรัชต์ (03-08-2558) 
ประกวดราคาจ้าง งานสร้างลานพื้นแข็งสำหรับรองรับการเป็นเจ้าภาพการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ. ของ ศร. (แผน ๑๐) 
ประกวดราคาจ้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคารแหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร ของศูนย์การทหารราบ  
ประกวดราคาจ้างงานซ่อมปรับปรุงอาคารแหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร ของ ศูนย์การทหารราบ (แผน ๑) 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างงานสร้างลานพื้นแข็งสำหรับรองรับการเป็นเจ้าภาพการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ. (05-06-58)

                               หน้าถัดไป  >>>>>>>>>

                    

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้302
mod_vvisit_counterเมื่อวาน334
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3855
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา4329
mod_vvisit_counterเดือนนี้13312
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา10438
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด877907
เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์