Get Adobe Flash player


วีดีทัศน์ เทิดเกรียรตินายพลเหล่าทหารราบ ประจำปี 2557                

ติดตามภาพกิจกรรมอื่นๆได้ทาง

Home

กิจกรรมศูนย์การทหารราบ

   
♦ ศร.ประกอบพิธีวันสถาปนาศูนย์การทหารราบ ครบรอบปีที่ 109 โดยมี พล.ท.กฤษฎา อารีรัชชกุล จก.ยศ.ทบ.เป็นประธานในพิธี    ♦ พ.อ.คิโนชิตะ เคนอิจิโร ผชท.ทบ.ญี่ปุ่น/ไทย นำเจ้าหน้าที่จากสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.ศร. ณ ห้องรับรอง บก.ศร.เมื่อ 8 มิ.ย.58    ♦ พล.ท.กฤษฎา อารีรัชชกุล จก.ยศ.ทบ.เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558 ณ หอประชุม รร.กสร.ศสร.ค่ายธนะรัชต์ 
         
         
   
♦ พล.ต.นพดล ยิ้มถนอม ผบ.ศร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษาหลักสูตร นนส.เหล่า ร. ณ หอประชุม ศร.ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 29 เม.ย.58    ♦ ผบ.ศร. เป็นประธานการประกอบพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล ของทหารกองประจำการ รุ่นที่ 2556 ผลัดที่ 1 เมื่อ 30 เม.ย.58    ♦ พล.ต.นพดล ยิ้มถนอม ผบ.ศร.ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ.ในโอกาสเดินทางเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อุทยานราชภักดิ์ ณ รร.นส.ทบ. เมื่อ 25 พ.ค.58 
         
   
♦ ศูนย์การทหารราบจัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกรานต์ ประจำปี 2558 ที่ตลาดล่างค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 10 เม.ย.58 
ภาพจาก Facebook
  ♦ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ผช.ผบ.ทบ.(2)และคณะเดินทางตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวกเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ.กลุ่มประเทศอาเซี่ยน ครั้งที่ 25 (AARM 2015) เมื่อ 9 เม.ย.58    ♦ พล.ต.นพดล ยิ้มถนอม ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมาย พ.อ.(พ.) และ เลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร ณ ห้องรับรอง บก.ศร. 
         
 <<< ข่าวที่ผ่านมา >>>        <<< วีดีโอที่เกี่ยวข้อง >>>

ประกาศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การทหารราบ

    
♦ แผนการศึกษา ศูนย์การทหารราบ และคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 
♦ คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการชั้นสัญญาบัตรสังกัด ทบ.ประจำปี 2558 (พรบ.ฉบับที่ 10) 
♦ คำสั่ง ศร.ที่ 394/57 บรรจุทหารกองหนุนเข้าเป็นนายทหารประทวน (กองหนุน รุ่น 4)  
เลื่อนชั้นเงินเดือนและปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (กองหนุน เหล่า ร รุ่นที่ 4)  
กำหนดเปิดการศึกษาหลักสูตร จู่โจม รุ่นที่ 116 (ทั่วไป) 
ศูนย์การทหารราบขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ทอด ณ วัดรังษีนิมิต (ไทรงาม) อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  
ประกาศผลสอบคักเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนทดแทนการสูญเสีย ประจำปี 2558 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน(หญิง)เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 54
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน (หญิง) เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2558  ประกาศ เลื่อนการสอบ 
♦ ประกาศผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปี 2558 (รอบสุดท้าย)  บัญชีสิ่งของที่จะต้องนำติดตัวในวันรายงานตัวเข้ารับการศึกษา เตรียมนายสิบชั้นต้น ฯ รุ่นที่ 5
ประกาศ รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี 2558  ประกาศ เลื่อนการสอบ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ภาควิชาการ ประจำปี 2558
♦ กำหนดทดสอบร่างกายเพื่อคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 54
♦ ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่า ร.)
แก้ไขคำสั่ง ศร. ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
♦ แผนการศึกษา ศูนย์การทหารราบ และคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา ปีงบประมาณ 2558   (30-03-58)  
♦ ประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในค่ายธนะรัชต์ (Winet) ทีโอที ปราณบุรี
♦ คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญาบัตร สังกัด ทบ. (1 เม.ย.57) 
♦ บัญชีรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 53
♦ คำสั่งกองทัพบกที่ 287/56 ลง 4 ต.ค.56 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน (รอง ผบ.ศร.,รอง ผบ.รร.ร.ศร.,เสธ.ศร.,ผบ.กอง ศร.) 
คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัด ทบ.(ครึ่งปีหลัง) 1 ต.ค.56
♦ Download ข้อมูลกำลังพล และสิทธิกำลังพล กรมกำลังพลกองทัพบก
โหลดเพลง เพื่อแผ่นดินไทย  โหลดเพลง mp3 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มเทิดทูนสถาบัน ฯ
♦ แก้ไขคำสั่งศูนย์การทหารราบ เรื่อง บรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (แก้ไขเงินเดือน)
ระเบียบงานสารบรรณ ปี พ.ศ.2555 (ใหม่)    แบบหนังสือราชการตามระเบียบสารยรรณ ปี 55

กิจกรรมหน่วยขึ้นตรงศูนย์การทหารราบ

   
♦ สปศ.รร.ร.ศร.จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร กศ.รร.ร.ศร. 
   ♦ รอง ผบ.รร.ร.ศร. และคณะตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหา ณ กรม นร.รร.ร.ศร. เมื่อ 18 ต.ค.56 เวลา 0900 -1130
  ศร.พัน.2 จัดกำลังพลไปทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เมื่อ 30 ก.ค.56

         
 >>>>> ค้นหาข่าวเก่าย้อยหลัง >>>>>      
 

ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้าง งานสร้างลานพื้นแข็งสำหรับรองรับการเป็นเจ้าภาพการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ. ของ ศร. (แผน ๑๐) 
ประกวดราคาจ้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคารแหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร ของศูนย์การทหารราบ  
ประกวดราคาจ้างงานซ่อมปรับปรุงอาคารแหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร ของ ศูนย์การทหารราบ (แผน ๑) 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างงานสร้างลานพื้นแข็งสำหรับรองรับการเป็นเจ้าภาพการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ. (05-06-58) 
ประกวดราคาจ้าง งานสร้างสนามบาสเกตบอลสนามเซปัดตะกร้อ ซ่อมปรับปรุงสนามเทนนิส 
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงโรงนอนทหารพร้อมห้องน้ำ ห้องสร้วม 
สอบราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทนอาคารหอประชุม 
ประกวดราคาจ้าง งานสร้างลานพื้นแข็งสำหรับรองรับการเป็นเจ้าภาพการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ.
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงโรงนอนทหารพร้อมห้องน้ำห้องสร้วม เพื่อเตรียมการแข่งขันยิงปืนทางยุทธวิธีอาเซียน (11-03-2558) 
ประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างอาคารโรงนอนทหาร 40 คน (ชั่วคราว) (27-02-2015) 
♦ ประกวดราคาจ้างงานซ่อมปรับปรุงอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกเตรียมการแข่งขันยิงปืนทางยุทธวิธี กลุ่มประเทศอาเซียน (แผน 9)  (10-02-2015) 
ประกวดราคาจ้างงานซ่อมปรับปรุงอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกเตรียมการแข่งขันยิงปืนทางยุทธวิธี กลุ่มประเทศอาเซียน (แผน 5)  (10-02-2015) 
ประกวดราคาจ้างงานซ่อมบำรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ของศูนย์การทหารราบ (20-01-2015) 

                               หน้าถัดไป  >>>>>>>>>

ข่าวเด่น ออนไลน์

 

 พลตรี นพดล   ยิ้มถนอม
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ

                    

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้255
mod_vvisit_counterเมื่อวาน369
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้624
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา2130
mod_vvisit_counterเดือนนี้7987
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา9697
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด834200