Get Adobe Flash player

 พลตรี ดนัย กฤตเมธาวี
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ

                

ติดตามภาพกิจกรรมอื่นๆได้ทาง

Home

   
♦ พันเอก LARRY J. REDMON ผู้ช่วยทูตทหารบกสหรัฐ/ไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคานับ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ    ♦ การแข่งขันหน่วยทหารทรหด ระดับ ทภ.ของหน่วยนอก ทภ. ประจำปี 2559    ♦ พลตรี ดนัย กฤตเมธาวี ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกหน่วยกองร้อยภาคที่ตั้ง ของ กรมทหารราบที่ 17 กองพันทหารราบที่ 3 
         
   
♦ ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ในวันกองทัพไทย ประจำปี 2559 เมื่อ 18 ม.ค.59     ♦ ผบ.ศร.นำข้าราชการกำลังพล ชมรมแม่บ้าน ศร.และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ณ อุทยานราชภักดิ์ เมื่อ 18 ม.ค.59     ♦ ผบ.ศร.ให้การต้อนรับ รอง เสธ.ทบ.(3)และคณะในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรชั้นนายพันร่วมผสม ร.,ม.,ป.,ช.และ ส. 
         
   
♦ พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ อาคารสถานพักฟื้นและพักผ่อน ทบ.สวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 1    ♦ พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี ผบ.ศร.นำข้าราชการ กำลังพล และครอบครัวภายในค่ายธนะรัชต์ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ ลานเอนกประสงค์ตลาดล่าง ค่ายธนะรัชต์    ♦ พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี ผบ.ศร.นำนายทหาร นายสิบ ลูกจ้างประจำ และกำลังพลภายใน ศร.กระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เมื่อ 3 ธ.ค.58 
         
 <<< ข่าวที่ผ่านมา >>>        <<< วีดีโอที่เกี่ยวข้อง >>>

เลื่อนกำหนดการเปิดการศึกษาหลักสูตร การรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 117 (ทั่วไป) 
 คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 1284/58 ลง 2 ธ.ค.58  เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ (กองหนุน เหล่า ร. รุ่นที่ 5/58)   ***คำสั่ง ศร.(เฉพาะ) ที่ 308/58 ลง 25 มิ.ย.58  
 ประกาศสอบคัดเลือก ทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ) ประจำปี 2559 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษา หลักสูตร นายสิบอาวุโสทางไปรษณีย์ รุ่นที่ 1 และ หลักสูตรนายสิบชั้นต้นทางไปรษณีย์ รุ่นที่ 1 
♦ จัดสรร นนส.ทบ. เหล่า ร. หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 19 (1/58) ประจำปีการศึกษา 2558 และ นนส.ทบ. เหล่า ร. หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2558 (หลักสูตรพิเศษ) 
รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการศึกษา หลักสูตรนายสิบอาวุโส (หมายเลข 2) รุ่นที่ 83 ปีงบประมาณ 2559  
♦ คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการชั้นสัญญาบัตรสังกัด ทบ.ประจำปี 2558 (ครึ่งปีหลัง 1 ต.ค.58) 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษา หลักสูตร การรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 116 (ทบ.)
♦ ระเบียบศูนย์การทหารราบ ว่าด้วย การป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ.2558
♦ แผนการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ และคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา ปีงบประมาณ 2559
♦ คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการชั้นสัญญาบัตรสังกัด ทบ.ประจำปี 2558 (พรบ.ฉบับที่ 10)
♦ คำสั่ง ศร.(เฉพาะ) ที่ 394/57 บรรจุทหารกองหนุนเข้าเป็นนายทหารประทวน (กองหนุน รุ่น 4) 
เลื่อนชั้นเงินเดือนและปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (กองหนุน เหล่า ร รุ่นที่ 4) 
แก้ไขคำสั่ง ศร. ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
♦ ประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในค่ายธนะรัชต์ (Winet) ทีโอที ปราณบุรี
♦ บัญชีรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 53
♦ คำสั่งกองทัพบกที่ 287/56 ลง 4 ต.ค.56 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน (รอง ผบ.ศร.,รอง ผบ.รร.ร.ศร.,เสธ.ศร.,ผบ.กอง ศร.) 
คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัด ทบ.(ครึ่งปีหลัง) 1 ต.ค.56
♦ แก้ไขคำสั่งศูนย์การทหารราบ เรื่อง บรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (แก้ไขเงินเดือน)
ระเบียบงานสารบรรณ ปี พ.ศ.2555 (ใหม่)    แบบหนังสือราชการตามระเบียบสารยรรณ ปี 55

กิจกรรมหน่วยขึ้นตรงศูนย์การทหารราบ

   
♦ สปศ.รร.ร.ศร.จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร กศ.รร.ร.ศร. 
   ♦ รอง ผบ.รร.ร.ศร. และคณะตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหา ณ กรม นร.รร.ร.ศร. เมื่อ 18 ต.ค.56 เวลา 0900 -1130
  ศร.พัน.2 จัดกำลังพลไปทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เมื่อ 30 ก.ค.56
 >>>>> ค้นหาข่าวเก่าย้อยหลัง >>>>>      
 


ประกาศ เรื่อง ขอยกเลิกประกวดราคางานจ้างซ่อมคลัง สิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 (5 ก.พ.59)  
ประกาศผู้ชนะการประกวดจ้างก่อสร้างรั่วหลวดนามแสดงแนวเขตที่ดินและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั่วหลวดนามแสดงแนวเขตที่ดินและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ  (05-01-2559)  
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารแหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร ของศูนย์การทหารราบ  (05-01-2559)  
ประกาศสอบราคาซ่อมปรับปรุงอาคารห้องเรียน ของ ศูนย์การทหารราบ 
สอบราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงท่อรั่ว พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา ชุดผลิดน้ำประปาที่ 1 และ 2 
สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงโรงเลี้ยงโรงนอน และห้องน้ำห้องส้วม ของศูนย์การทหารราบ (20-11-2558) 
เงื่อนไขการเสนอราคา งานซ่อมปรับปรุงอาคารหอประชุม ของ ศูนย์การทหารราบ  (20-11-2558)
เงื่อนไขการเสนอราคา งานสร้างลานพื้นแข็งสำหรับรองรับการเป็นเจ้าภาพสำหรับการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี กองทัพบกฯ 
เงื่อนไขการเสนอราคา งานซ่อมปรับปรุงอาคารอำนวยการสนามยิงปืนนทางยุทธวิธี กองทัพบกฯ 

                               หน้าถัดไป  >>>>>>>>>

                    

สถานีวิทยุ ศร. FM.96.25MHz


สแกน QR COED สถานีวิทยุ ศร.


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้354
mod_vvisit_counterเมื่อวาน390
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2780
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา2499
mod_vvisit_counterเดือนนี้5279
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา12080
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด907161
เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์