Get Adobe Flash player


จก.ยศ.ทบ.ตรวจการแข่งขันหน่วยทหารทรหด เมื่อ 26 ธ.ค.55                

ติดตามภาพกิจกรรมอื่นๆได้ทาง

Home

กิจกรรมศูนย์การทหารราบ

   
♦ ผบ.ศร.และคณะให้การต้อนรับ จก.ยศ.ทบ.ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยม ศร. ด้วยการฟังบรรยายสรุป ห้องประชุม 1 บก.ศร.และตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมชุดครูฝึก จชต. เมื่อ 28 ต.ค.57    ♦ ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบใบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษา หลักสูตร นนส.ทบ.หลักสูตร 1 ปี เหล่า ร.ณ หอประชุม ศร. เมื่อ 31 ต.ค.57    ♦ ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล ของทหารกองประจำการ รุ่นปี 2555 ผลัดที่ 2 ณ สนามบิน ศร.ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 31 ต.ค.57 
         
   
♦ พล.ต.นพดล ยิ้มถนอม ผบ.ศร.นำข้าราชการ กำลังพล ชมรมแม่บ้าน และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ค่ายธนะรัชต์ ประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหารราช ณ ศาลาพระพุทธเจ้าหลวง ท่าเสด็จ ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 23 ต.ค.57     ♦ ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีพิธีเปิดการฝึกชุดครู นทล.จชต. ณ สนามหน้า บก.ศร.พัน.2 ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 27 ต.ค.57    ♦ ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 6 นาย ณ ห้องรับรอง บก.ศร. ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 24 ต.ค.57 
         
   
♦ ศูนย์การทหารราบ จัดกำลังพล พร้อมยานพาหนะและเรือ เข้าช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ อ.หัวหิน   ♦ ศูนย์การทหารราบ ร่วมกับ อ.หัวหิน ,มูลนิธิปอเต็กตึ้งนำถุงชีพจำนวน 400 ชุด แจกให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมหมู่ 3,5,7 .ห้วยสัตว์ และหมู่ 5,7 ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขีนธ์   ♦ ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ณ หอประชุม ศร. ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 17 ต.ค.57
         
 <<< ข่าวที่ผ่านมา >>>        <<< วีดีโอที่เกี่ยวข้อง >>>

ประกาศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การทหารราบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตร นายสิบอาวุโส (หมายเลข 2) รุ่นที่ 82 
♦ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษา หลักสูตร ชั้นนายร้อย รุ่นที่ 134  (22-10-2557) 
ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ศูนย์การทหารราบ วันที่ 27 ส.ค.57 
♦ แผนการศึกษา ศูนย์การทหารราบ และคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา ปีงบประมาณ 2558 
 เอกสารประกอบการสัมนา ผบ.หน่วย ร.ประจำปี 2557  ข้อมูลการสัมมนาผบ.หน่วย ร. ประจำปี 2557
♦ ประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในค่ายธนะรัชต์ (Winet) ทีโอที ปราณบุรี
♦ คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญาบัตร สังกัด ทบ. (1 เม.ย.57) 
♦ บัญชีรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 53
♦ คำสั่งกองทัพบกที่ 287/56 ลง 4 ต.ค.56 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน (รอง ผบ.ศร.,รอง ผบ.รร.ร.ศร.,เสธ.ศร.,ผบ.กอง ศร.) 
คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัด ทบ.(ครึ่งปีหลัง) 1 ต.ค.56 
♦ Download ข้อมูลกำลังพล และสิทธิกำลังพล กรมกำลังพลกองทัพบก
โหลดเพลง เพื่อแผ่นดินไทย  โหลดเพลง mp3 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
แบบฟอร์มเทิดทูนสถาบัน ฯ

♦ แก้ไขคำสั่งศูนย์การทหารราบ เรื่อง บรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (แก้ไขเงินเดือน)
ระเบียบงานสารบรรณ ปี พ.ศ.2555 (ใหม่)    แบบหนังสือราชการตามระเบียบสารยรรณ ปี 55

กิจกรรมหน่วยขึ้นตรงศูนย์การทหารราบ

   
♦ สปศ.รร.ร.ศร.จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร กศ.รร.ร.ศร. 
   ♦ รอง ผบ.รร.ร.ศร. และคณะตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหา ณ กรม นร.รร.ร.ศร. เมื่อ 18 ต.ค.56 เวลา 0900 -1130
  ศร.พัน.2 จัดกำลังพลไปทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เมื่อ 30 ก.ค.56

         
 >>>>> ค้นหาข่าวเก่าย้อยหลัง >>>>>      
 

ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

♦ ร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างซ่อมบำรุงระบบประปาของ ศูนย์การทหารราบ (12-11-2557) 
♦ ประกวดราคาจ้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร เพื่อเตรียมการแข่งขันยิงปืนทางยุทธวิธีของกลุ่มประเทศอาเซียน ของศูนย์การทหารราบ (แผนที่ 4) (11-11-2557) 
ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารในสนามยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบก ของศูนย์การทหารราบ (แผนที่ 1) (29-10-2557) 
♦ ประกวดราคาจ้างงานซ่อมปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์ทหารราบ และการก่อสร้างหอเกียรติยศในพื้นที่ค่ายธนะรัชต์ (29-10-2557) 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั่วลวดนามแสดงแนวเขตที่ดินและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ (22-10-2557) 
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมอาคารห้องเรียนของศูนย์การทหารราบ (22-10-2557) 
ประกวดราคาจ้างงานซ่อมปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์ทหารราบ และการก่อสร้างหอเกียรติยศในพื้นที่ค่ายธนะรัชต์ (9-10-2557) 
♦ ประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวนายทหารประทวนจุ 10 ครอบครัว ของศูนย์การทหารราบ (10-09-2557) 
สอบราคาค่าจ้างซ่อมบำรุง ระบบผลิตประปา แห่งที่ 1 ของศูนย์การทหารราบ (04-09-2557)
สอบราคาค่าจ้างซ่อมบำรุง ระบบผลิตประปา แห่งที่ 2 ของศูนย์การทหารราบ (04-09-2557) 
ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารกองบังคับการกองบริการ ศูนย์การทหารราบ (02-07-2557) 
♦ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงระบบส่งน้ำประปา ของ ศูนย์พัฒนากีฬา กองทัพบก (สวนสนประดิพัทธ์) 
♦ ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งเสาล่อฟ้าประจำคลัง สิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 ของ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ 
♦ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างและปรับปรุง อาคารอำนวยการสนามยิงปืนทางยุทธวิธี กองทัพบก 
♦ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอำนวยการ สนามยิงปืนทางยุทธวิธี กองทัพบก ของ ศูนย์การทหารราบ (08/04/2557) 
♦ ประกาศคณะกรรมการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ ศูนย์การทหารราบ เรื่องกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (01-04-2557) 
สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอนุสรณ์สถาน ฯพลฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (18/03/2557) 
ประกวดราคาจ้างงานซ่อมปรับปรุงท่อน้ำประปาภายในพื้นที่โรงเรียนการกำลังสำรอง (18/03/2557) 
ประกวดราคาจ้าง งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของศูนย์การทหารราบ (17/03/2014) 

                               หน้าถัดไป  >>>>>>>>>

ข่าวเด่น ออนไลน์

 

 พลตรี นพดล   ยิ้มถนอม
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ

                    

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้101
mod_vvisit_counterเมื่อวาน432
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้954
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา3267
mod_vvisit_counterเดือนนี้10769
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา13968
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด723013