Get Adobe Flash player


จก.ยศ.ทบ.ตรวจการแข่งขันหน่วยทหารทรหด เมื่อ 26 ธ.ค.55

                

ติดตามภาพกิจกรรมอื่นๆได้ทาง

Home

กิจกรรมศูนย์การทหารราบ

     
♦ ศูนย์การทหารราบ ข้าราชการ กำลังพล และครอบครัวทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ และ เวลา 2000 พิธีถวายพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพร  ณ สนามบิน ศร.ค่ายธนะรัชต์ วันที่ 12 ส.ค.57     ♦ ศูนย์การทหารราบส่งกำลังพล จำนวน 10 นาย เข้าร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินีฯ โดยมี พล.อ.ณัฐกร เกิดสุขผล ผุ้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก/ผู้แทน ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี เมื่อ 4 ส.ค.57    ♦ พ.อ.เดชดนัย แสนรักษ์ รอง ผบ.ศร.(1) เป็นประธานในการประกอบพิธีวางพวงมาลา และบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ณ ศาลาพระพุทธเจ้าหลวง ท่าเสด็จ ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 5 ส..ค.57 
         
     
♦ ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง บก.ศร.เมื่อ 22 ก.ค.57
  ♦ 9 ก.ค.57 ผบ.ควบคุม ร้อยรส.ที่ 1 ศร. ร่วมจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ รถตู้ รถ จยย.รับจ้าง จยย.พ่วงข้าง เพื่อชี้แจงแนวทาง การจัดระเบียบ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองประจวบฯ   ♦ ผบ.ศร.เป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษา ให้กับวัดต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงค่ายธนะรัชต์ จำนวน 10 วัด ณ ศาสนสถาน ศร. ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 10 ก.ค.57
         
     
♦ จก.ยศ.ทบ.เดินทางเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม จ.ส.อ.เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2557 รุ่นที่ 1 ณ หอประชุม ศร. เมื่อ 10 ก.ค.57
   ผบ.ศร.เป็นประธานในการประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อถวายให้กับวัดต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงค่ายธนะรัชต์ จำนวน 10 วัด ณ ลานเอนกประสงค์ตลาดล่างฯ เมื่อ 2 ก.ค.57   ♦ รอง ผบ.ศร. พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัวค่ายธนะรัชต์ ทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2557 ณ วัดรังษีนิมิตร (ไทรงาม) และเททองหล่อพระ เมื่อ 7 ก.ค.57
         
 <<< ข่าวที่ผ่านมา >>>        <<< วีดีโอที่เกี่ยวข้อง >>>

ประกาศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การทหารราบ

ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ศูนย์การทหารราบ วันที่ 27 ส.ค.57 
♦ แผนการศึกษา ศูนย์การทหารราบ และคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา ปีงบประมาณ 2558 
♦ ประกาศรับสมัคร ทดสอบร่างกายเพื่อเข้ารับการศึกษา หลักสูตรการรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 114 
 เอกสารประกอบการสัมนา ผบ.หน่วย ร.ประจำปี 2557  ข้อมูลการสัมมนาผบ.หน่วย ร. ประจำปี 2557
♦ ประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในค่ายธนะรัชต์ (Winet) ทีโอที ปราณบุรี
♦ คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญาบัตร สังกัด ทบ. (1 เม.ย.57) 
♦ บัญชีรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 53
♦ คำสั่งกองทัพบกที่ 287/56 ลง 4 ต.ค.56 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน (รอง ผบ.ศร.,รอง ผบ.รร.ร.ศร.,เสธ.ศร.,ผบ.กอง ศร.) 
คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัด ทบ.(ครึ่งปีหลัง) 1 ต.ค.56 
♦ Download ข้อมูลกำลังพล และสิทธิกำลังพล กรมกำลังพลกองทัพบก
โหลดเพลง เพื่อแผ่นดินไทย  โหลดเพลง mp3 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
แบบฟอร์มเทิดทูนสถาบัน ฯ

♦ แก้ไขคำสั่งศูนย์การทหารราบ เรื่อง บรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (แก้ไขเงินเดือน)
ระเบียบงานสารบรรณ ปี พ.ศ.2555 (ใหม่)    แบบหนังสือราชการตามระเบียบสารยรรณ ปี 55

กิจกรรมหน่วยขึ้นตรงศูนย์การทหารราบ

   
♦ สปศ.รร.ร.ศร.จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร กศ.รร.ร.ศร. 
   ♦ รอง ผบ.รร.ร.ศร. และคณะตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหา ณ กรม นร.รร.ร.ศร. เมื่อ 18 ต.ค.56 เวลา 0900 -1130
  ศร.พัน.2 จัดกำลังพลไปทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เมื่อ 30 ก.ค.56

         
 >>>>> ค้นหาข่าวเก่าย้อยหลัง >>>>>      
 

ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารกองบังคับการกองบริการ ศูนย์การทหารราบ (02-07-2557) 
♦ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงระบบส่งน้ำประปา ของ ศูนย์พัฒนากีฬา กองทัพบก (สวนสนประดิพัทธ์) 
♦ ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งเสาล่อฟ้าประจำคลัง สิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 ของ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ 
♦ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างและปรับปรุง อาคารอำนวยการสนามยิงปืนทางยุทธวิธี กองทัพบก 
♦ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอำนวยการ สนามยิงปืนทางยุทธวิธี กองทัพบก ของ ศูนย์การทหารราบ (08/04/2557) 
♦ ประกาศคณะกรรมการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ ศูนย์การทหารราบ เรื่องกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (01-04-2557) 
สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอนุสรณ์สถาน ฯพลฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (18/03/2557) 
ประกวดราคาจ้างงานซ่อมปรับปรุงท่อน้ำประปาภายในพื้นที่โรงเรียนการกำลังสำรอง (18/03/2557) 
ประกวดราคาจ้าง งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของศูนย์การทหารราบ (17/03/2014) 

                               หน้าถัดไป  >>>>>>>>>

ข่าวเด่น ออนไลน์

 

 พลตรี นพดล   ยิ้มถนอม
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ

                    

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้205
mod_vvisit_counterเมื่อวาน372
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1604
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา2273
mod_vvisit_counterเดือนนี้7204
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา11558
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด681942