Get Adobe Flash player


วีดีทัศน์ เทิดเกรียรตินายพลเหล่าทหารราบ ประจำปี 2557                

ติดตามภาพกิจกรรมอื่นๆได้ทาง

Home

กิจกรรมศูนย์การทหารราบ

       
♦ ผบ.ศร.และคณะพร้อมด้วยชมรมแม่บ้าน ศร. ร่วมพิธีบวงสรวงและมหามังคลาภิเษกพระบรมราชานุสาวรีย์พระบูรพะมหากษัตริย์แห่งสยาม 19 ส.ค.58         
         
   
ผบ.ศร.นำกำลังพลและครับครัวร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.58 ที่สนามบิน ศร.    ♦ ประชาสัมพันธ์ โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 83 พรรษา   ♦ วัดพิชยญาติการาม ประชาสัมพันธ์ งานแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558
         
   
♦ ศร.จัดพิธีถวายพานพุ่ม และพิธีสงฆ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานกำเนิด รร.จปร. เมื่อ 5 ส.ค.58    ♦ ผบ.ศร.นำกำลังพลและครอบครับร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike for mom ที่ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 16 ส.ค.58    ♦ พล.ต.วรพล เยี่ยมแสงทอง เสธ.ยศ.ทบ.(ผู้แทน จก.ยศ.ทบ.) เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ 2/58 
 <<< ข่าวที่ผ่านมา >>>        <<< วีดีโอที่เกี่ยวข้อง >>>

ประกาศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การทหารราบ

    
♦ ระเบียบศูนย์การทหารราบ ว่าด้วย การป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ.2558 
♦ แผนการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ และคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 
♦ คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการชั้นสัญญาบัตรสังกัด ทบ.ประจำปี 2558 (พรบ.ฉบับที่ 10) 
♦ คำสั่ง ศร.(เฉพาะ) ที่ 394/57 บรรจุทหารกองหนุนเข้าเป็นนายทหารประทวน (กองหนุน รุ่น 4) 
เลื่อนชั้นเงินเดือนและปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (กองหนุน เหล่า ร รุ่นที่ 4)  
กำหนดเปิดการศึกษาหลักสูตร จู่โจม รุ่นที่ 116 (ทั่วไป) 
ศูนย์การทหารราบขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ทอด ณ วัดรังษีนิมิต (ไทรงาม) อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  
ประกาศผลสอบคักเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนทดแทนการสูญเสีย ประจำปี 2558 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน(หญิง)เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 54
ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน (หญิง) เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2558  ประกาศ เลื่อนการสอบ 
♦ ประกาศผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปี 2558 (รอบสุดท้าย)  บัญชีสิ่งของที่จะต้องนำติดตัวในวันรายงานตัวเข้ารับการศึกษา เตรียมนายสิบชั้นต้น ฯ รุ่นที่ 5
ประกาศ รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี 2558  ประกาศ เลื่อนการสอบ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ภาควิชาการ ประจำปี 2558
♦ กำหนดทดสอบร่างกายเพื่อคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 54
♦ ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่า ร.)
แก้ไขคำสั่ง ศร. ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
♦ แผนการศึกษา ศูนย์การทหารราบ และคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา ปีงบประมาณ 2558   (30-03-58)  
♦ ประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในค่ายธนะรัชต์ (Winet) ทีโอที ปราณบุรี
♦ คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญาบัตร สังกัด ทบ. (1 เม.ย.57) 
♦ บัญชีรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 53
♦ คำสั่งกองทัพบกที่ 287/56 ลง 4 ต.ค.56 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน (รอง ผบ.ศร.,รอง ผบ.รร.ร.ศร.,เสธ.ศร.,ผบ.กอง ศร.) 
คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัด ทบ.(ครึ่งปีหลัง) 1 ต.ค.56
♦ Download ข้อมูลกำลังพล และสิทธิกำลังพล กรมกำลังพลกองทัพบก
โหลดเพลง เพื่อแผ่นดินไทย  โหลดเพลง mp3 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มเทิดทูนสถาบัน ฯ
♦ แก้ไขคำสั่งศูนย์การทหารราบ เรื่อง บรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (แก้ไขเงินเดือน)
ระเบียบงานสารบรรณ ปี พ.ศ.2555 (ใหม่)    แบบหนังสือราชการตามระเบียบสารยรรณ ปี 55

กิจกรรมหน่วยขึ้นตรงศูนย์การทหารราบ

   
♦ สปศ.รร.ร.ศร.จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร กศ.รร.ร.ศร. 
   ♦ รอง ผบ.รร.ร.ศร. และคณะตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหา ณ กรม นร.รร.ร.ศร. เมื่อ 18 ต.ค.56 เวลา 0900 -1130
  ศร.พัน.2 จัดกำลังพลไปทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เมื่อ 30 ก.ค.56

         
 >>>>> ค้นหาข่าวเก่าย้อยหลัง >>>>>      
 

ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

เงื่อนไขการเสนอราคา งานซ่อมปรับปรุงอาคารหอประชุม ของ ศูนย์การทหารราบ 
เงื่อนไขการเสนอราคา งานสร้างลานพื้นแข็งสำหรับรองรับการเป็นเจ้าภาพสำหรับการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี กองทัพบกฯ 
เงื่อนไขการเสนอราคา งานซ่อมปรับปรุงอาคารอำนวยการสนามยิงปืนนทางยุทธวิธี กองทัพบกฯ 
แก้ไขการเสนอราคา งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ของสถานพักฟื้นและพักผ่อน กองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ (แห่งที่ 1) (03-08-2558) 
ประกวดราคา งานจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ถาวร สายแพทย์ (เครื่องทำลายเชื้ออัตโนมัติ ขนาด 500 ลิตร) ของ รพ.ค่ายธนะรัชต์ (03-08-2558) 
ประกวดราคาจ้าง งานสร้างลานพื้นแข็งสำหรับรองรับการเป็นเจ้าภาพการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ. ของ ศร. (แผน ๑๐) 
ประกวดราคาจ้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคารแหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร ของศูนย์การทหารราบ  
ประกวดราคาจ้างงานซ่อมปรับปรุงอาคารแหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร ของ ศูนย์การทหารราบ (แผน ๑) 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างงานสร้างลานพื้นแข็งสำหรับรองรับการเป็นเจ้าภาพการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ. (05-06-58)
ประกวดราคาจ้าง งานสร้างสนามบาสเกตบอลสนามเซปัดตะกร้อ ซ่อมปรับปรุงสนามเทนนิส 
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงโรงนอนทหารพร้อมห้องน้ำ ห้องสร้วม 
สอบราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทนอาคารหอประชุม 
ประกวดราคาจ้าง งานสร้างลานพื้นแข็งสำหรับรองรับการเป็นเจ้าภาพการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ.
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงโรงนอนทหารพร้อมห้องน้ำห้องสร้วม เพื่อเตรียมการแข่งขันยิงปืนทางยุทธวิธีอาเซียน (11-03-2558) 
ประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างอาคารโรงนอนทหาร 40 คน (ชั่วคราว) (27-02-2015) 
♦ ประกวดราคาจ้างงานซ่อมปรับปรุงอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกเตรียมการแข่งขันยิงปืนทางยุทธวิธี กลุ่มประเทศอาเซียน (แผน 9)  (10-02-2015) 
ประกวดราคาจ้างงานซ่อมปรับปรุงอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกเตรียมการแข่งขันยิงปืนทางยุทธวิธี กลุ่มประเทศอาเซียน (แผน 5)  (10-02-2015) 
ประกวดราคาจ้างงานซ่อมบำรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ของศูนย์การทหารราบ (20-01-2015) 

                               หน้าถัดไป  >>>>>>>>>

ข่าวเด่น ออนไลน์

 

 พลตรี นพดล   ยิ้มถนอม
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ

                    

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้168
mod_vvisit_counterเมื่อวาน366
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1224
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา2095
mod_vvisit_counterเดือนนี้880
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา8881
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด844809