Get Adobe Flash player


จก.ยศ.ทบ.ตรวจการแข่งขันหน่วยทหารทรหด เมื่อ 26 ธ.ค.55

                

ติดตามภาพกิจกรรมอื่นๆได้ทาง

Home

กิจกรรมศูนย์การทหารราบ

   
♦ ศูนย์การทหารราบ ต้อนรับคณะ ผช.ผบ.ทบ.(2) ตรวจเยี่ยม ศร. และ รร.นส.ทบ. เมื่อ 12 มี.ค.57    ♦ ผบ.ศร. เปิดการฝึกภาคสนาม นนร. ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 66 ประจำปี 2557 เมื่อ 4 มี.ค.57    ♦ ผบ.ศร. เป็นประธานในพิธีรับมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษา หลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ 132 ที่หอประชุม ศร. เมื่อ 11 มี.ค.57 
         
   
♦ ผบ.ศร. เป็นประธาน มอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษา หลักสูตร ชั้นนายพัน รุ่นที่ 99 ที่หอประชุม ศร.เมื่อ 19 ก.พ.57    ♦ ผบ.ศร. นำข้าราชการและครอบครัวร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ที่วัดธรรมวารีฯ เมื่อ 14 ก.พ.57    ♦ การแข่งขันกอล์ฟ ยศ.ทบ.สัมพันธ์ ครั้งที่ 1/57 เมื่อ 28 ก.พ.57 ที่สนามกอล์ฟค่ายธนะรัชต์ 
         
   
♦ จก.ยศ.ทบ.และคณะ ตรวจเยี่ยม ศร. เมื่อ 27 ม.ค.57 โดยมี ผบ.ศร.ให้การต้อนรับ   ♦ ผช.ผบ.ทบ.(2) ผู้แทน ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยม ศร. เมื่อ 28 ม.ค.57 โดยมี ผบ.ศร.ให้การต้อนรับ    ♦ รอง ผบ.รร.จปร.(2) และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ 4 ที่ศูนย์การทหารราบ เมื่อ 30 ม.ค.57
         
         
         
 <<< ข่าวที่ผ่านมา >>>        <<< วีดีโอที่เกี่ยวข้อง >>>

ประกาศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การทหารราบ

ศูนย์การทหารราบ รับสมัครบุคคลพลเรือน (หญิง) เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 
♦ คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญาบัตร สังกัด ทบ. (1 เม.ย.57) 
♦ บัญชีรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 53,53 
♦ ประกาศผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ) ปี 2557 (รอบสุดท้าย) หลักฐานประกอบการบรรจุเข้ารับราชการ
ประกาศรายชื่อกำลังพลที่มีสิทธิเข้ารับการศึกษา หลักสูตร พลแม่นปืนชั้นสูงและครูฝึกพลแม่นปืน รุ่นที่ 11
♦ คำสั่งกองทัพบกที่ 287/56 ลง 4 ต.ค.56 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน (รอง ผบ.ศร.,รอง ผบ.รร.ร.ศร.,เสธ.ศร.,ผบ.กอง ศร.) 
คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัด ทบ.(ครึ่งปีหลัง) 1 ต.ค.56 
แผนการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ ปีงบประมาณ 2557 (แก้ไข 27 มี.ค.57)
♦ Download ข้อมูลกำลังพล และสิทธิกำลังพล กรมกำลังพลกองทัพบก
โหลดเพลง เพื่อแผ่นดินไทย  โหลดเพลง mp3 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
แบบฟอร์มเทิดทูนสถาบัน ฯ

จุดรับสัญญาณ wifi hotspot บ้านพักที่อยู่ในรัศมีการส่งสัญญาณ (ชื่อ infantry_hotspot) ต้องการใช้งานกรุณาติดต่อลงทะเบียนขอรับรหัสผ่านด้วยตัวเองที่ ศกม.ศร. 
♦ แก้ไขคำสั่งศูนย์การทหารราบ เรื่อง บรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (แก้ไขเงินเดือน)
ระเบียบงานสารบรรณ ปี พ.ศ.2555 (ใหม่)    แบบหนังสือราชการตามระเบียบสารยรรณ ปี 55

 คำสั่งปรับย้าย นายทหารสัญญาบัตร (กรมสารบรรณทหารบก)
♦ คำสั่งปรับย้าย นายทหารชั้นประทวน (กรมสารบรรณทหารบก)

กิจกรรมหน่วยขึ้นตรงศูนย์การทหารราบ

   
♦ สปศ.รร.ร.ศร.จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร กศ.รร.ร.ศร. 
   ♦ รอง ผบ.รร.ร.ศร. และคณะตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหา ณ กรม นร.รร.ร.ศร. เมื่อ 18 ต.ค.56 เวลา 0900 -1130
  ศร.พัน.2 จัดกำลังพลไปทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เมื่อ 30 ก.ค.56

         
 >>>>> ค้นหาข่าวเก่าย้อยหลัง >>>>>      
 

ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

♦ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอำนวยการ สนามยิงปืนทางยุทธวิธี กองทัพบก ของ ศูนย์การทหารราบ (08/04/2557) 
♦ ประกาศคณะกรรมการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ ศูนย์การทหารราบ เรื่องกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (01-04-2557) 
สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอนุสรณ์สถาน ฯพลฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (18/03/2557) 
ประกวดราคาจ้างงานซ่อมปรับปรุงท่อน้ำประปาภายในพื้นที่โรงเรียนการกำลังสำรอง (18/03/2557) 
ประกวดราคาจ้าง งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของศูนย์การทหารราบ (17/03/2014) 
♦ ประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ของศูนย์การทหารราบ 
♦ ประกวดราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงท่อน้ำประปาภายในพื้นที่ โรงเรียนการกำลังสำรอง ฯ (21/02/2014)  
♦ ประกวดราคาจ้าง งานซ่อมปรับปรุงระบบประปา ชุดที่ 2 ของ ศูนย์การทหารราบ (25/02/2014) 
สอบราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ของ ศูนย์การทหารราบ  (11/02/2014)  
♦ ประกวดราคาจ้าง งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ของ ศูนย์การทหารราบ (04/02/2014)
♦ ประกวดราคาจ้าง งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของศูนย์การทหารราบ (20/01/2014) 
♦ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และปรับปรุงลานอเนกประสงค์ ของ ศูนย์การทหารราบ (แผน ๑) (13/01/2014)
♦ 
ประกวดราคาจ้างงานซ่อมปรับปรุงระบบประปา ชุดที่ 2 ของ ศูนย์การทหารราบ (13/01/2014)
ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงระบบประปา ของโรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง (09/01/2014)
ประกาศ สอบราคา จ้างซ่อมบ้านพักนายพล ของ ศูนย์การทหารราบ (09/01/2014)

                               หน้าถัดไป  >>>>>>>>>

ข่าวเด่น ออนไลน์

 

 พลตรี นพดล   ยิ้มถนอม
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ

                    

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้111
mod_vvisit_counterเมื่อวาน479
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1291
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา2905
mod_vvisit_counterเดือนนี้7220
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา18232
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด629835