Get Adobe Flash player

 พลตรี ดนัย กฤตเมธาวี
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ

 

  

               

ติดตามภาพกิจกรรมอื่นๆได้ทาง

Home

 

       
ผบ.ศร.เป็นประธานพิธีถวายพานพุ่มและพิธีสวดพระพุทธมนต์ ณ ศาลาพระพุทธเจ้าหลวงท่าเสด็จ เนื่องในวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร.    ♦ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม และประธานกรรมการมูลนิธิอุทยานราชภักดิ์ พร้อมคณะกรรมการเดินทางมากระทำพิธีถวายราชสักการะ,บำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์      
         
   
♦ พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี ผบ.ศร.เป็นประธานพิธีเปิดการทดสอบผู้ชำนาญการทหารราบประจำปี 2559 ณ อาคาร กศ.1 ชั้น 3 เมื่อ 11 ก.ค.59    ♦ พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี ผบ.ศร.เป็นประธานการจัดงานคอนเสิร์ต 32 ปี LOVE FM 96.25 MHz เพื่อหารายได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์แผ่นเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียง ศร. เมื่อ 9 ก.ค.59    ♦ พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษาเพื่อถวายให้กับวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 6 ก.ค.59 
         
   
♦ ศร.จัดให้มีการประกอบพิธีวันสถาปนา ศร.ครบรอบปีที่ 110 โดยมี พล.อ.วลิต โรจนภักดี รองผบ.ทบ.เดินทางมาเป็นประธานในพิธี เมื่อ 10 มิ.ย.59    ♦ พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี ผบ.ศร.บรรยายพิเศษในหัวข้อกลาโหม(ทหาร)และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)เพื่อชาติและประชาชนหัวใจเดียวกัน    ♦ เสธ.ศร.ให้การต้อนรับชุดตรวจกิจการทั่วไป จบ.ที่ห้องรับรอง บก.ศร.และหลังจากนั้นดำเนินการตรวจกิจการทั่วไปของ ศร. 
         
 <<< ข่าวที่ผ่านมา >>>        <<< วีดีโอที่เกี่ยวข้อง >>>


♦ แผนการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ และคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา ปีงบประมาณ 2560 
กำหนดเปิดการศึกษา หลักสูตร การรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 118 (ทั่วไป) 
กำหนดการสัมนา ผบ.หน่วย ร. ประจำปี 2559 
เอกสารนำ การสัมนา ผบ.เหล่า ร. ประจำปี 2559 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษา หลักสูตรจู่โจม รุ่นที่ 117 
ประกาศคณะทำงานพิจารณายานเกราะล้อยางมาใช้ใน ทบ. เรื่อง เชิญชวนเสนอข้อมูลยานเกราะล้อยาง    อนุมัติการกำหนดมาตรฐานยานเกราะล้อยางมาใช้ใน ทบ.
 คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 1284/58 ลง 2 ธ.ค.58  เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ (กองหนุน เหล่า ร. รุ่นที่ 5/58)   ***คำสั่ง ศร.(เฉพาะ) ที่ 308/58 ลง 25 มิ.ย.58  
♦ จัดสรร นนส.ทบ. เหล่า ร. หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 19 (1/58) ประจำปีการศึกษา 2558 และ นนส.ทบ. เหล่า ร. หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2558 (หลักสูตรพิเศษ) 
♦ คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการชั้นสัญญาบัตรสังกัด ทบ.ประจำปี 2558 (ครึ่งปีหลัง 1 ต.ค.58) 
♦ ระเบียบศูนย์การทหารราบ ว่าด้วย การป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย พ.ศ.2558
♦ แผนการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ และคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา ปีงบประมาณ 2559
♦ คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการชั้นสัญญาบัตรสังกัด ทบ.ประจำปี 2558 (พรบ.ฉบับที่ 10)
♦ คำสั่ง ศร.(เฉพาะ) ที่ 394/57 บรรจุทหารกองหนุนเข้าเป็นนายทหารประทวน (กองหนุน รุ่น 4) 
เลื่อนชั้นเงินเดือนและปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (กองหนุน เหล่า ร รุ่นที่ 4) 
แก้ไขคำสั่ง ศร. ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
♦ คำสั่งกองทัพบกที่ 287/56 ลง 4 ต.ค.56 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน (รอง ผบ.ศร.,รอง ผบ.รร.ร.ศร.,เสธ.ศร.,ผบ.กอง ศร.) 
คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัด ทบ.(ครึ่งปีหลัง) 1 ต.ค.56
♦ แก้ไขคำสั่งศูนย์การทหารราบ เรื่อง บรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (แก้ไขเงินเดือน)
ระเบียบงานสารบรรณ ปี พ.ศ.2555 (ใหม่)    แบบหนังสือราชการตามระเบียบสารยรรณ ปี 55

กิจกรรมหน่วยขึ้นตรงศูนย์การทหารราบ

   
♦ สปศ.รร.ร.ศร.จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร กศ.รร.ร.ศร. 
   ♦ รอง ผบ.รร.ร.ศร. และคณะตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหา ณ กรม นร.รร.ร.ศร. เมื่อ 18 ต.ค.56 เวลา 0900 -1130
  ศร.พัน.2 จัดกำลังพลไปทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เมื่อ 30 ก.ค.56
 >>>>> ค้นหาข่าวเก่าย้อยหลัง >>>>>      
 


การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทอร์นิกส์ งานจัดหาอุปกาณ์ทางการแพทย์ ของ รพ.ค่ายธนะรัชต์ 
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของศูนย์การทหารราบ (8 เม.ย.59) 
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของศูนย์การทหารราบ 
ประกวดราคาจ้างงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของศูนย์การทหารราบ 
สอบราคางานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักรับรอง กองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 1 
ประกวดราคาจ้าง งานติดตั้งเพิ่มเติมระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด ของโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ 
ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ของ ศูนย์การทหารราบ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานซ่อมคลัง สิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5 ของศูนย์การทหารราบ  
ประกาศ เรื่อง ขอยกเลิกประกวดราคางานจ้างซ่อมคลัง สิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 (5 ก.พ.59)  
ประกาศผู้ชนะการประกวดจ้างก่อสร้างรั่วหลวดนามแสดงแนวเขตที่ดินและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ 

                               หน้าถัดไป  >>>>>>>>>

                       

สถานีวิทยุ ศร. FM.96.25MHz


สแกน QR COED สถานีวิทยุ ศร.


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้265
mod_vvisit_counterเมื่อวาน397
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1423
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา2196
mod_vvisit_counterเดือนนี้7963
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา10487
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด1013507
เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์