Get Adobe Flash player


จก.ยศ.ทบ.ตรวจการแข่งขันหน่วยทหารทรหด เมื่อ 26 ธ.ค.55

                

ติดตามภาพกิจกรรมอื่นๆได้ทาง

Home

กิจกรรมศูนย์การทหารราบ

   
♦ ศูนย์การทหารราบ จัดกำลังพล พร้อมยานพาหนะและเรือ เข้าช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ อ.หัวหิน    ♦ ศูนย์การทหารราบ ร่วมกับ อ.หัวหิน ,มูลนิธิปอเต็กตึ้งนำถุงชีพจำนวน 400 ชุด แจกให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมหมู่ 3,5,7 .ห้วยสัตว์ และหมู่ 5,7 ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขีนธ์    ♦ ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  ณ หอประชุม ศร. ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 17 ต.ค.57 
         
   
วีดีทัศน์เทิดเกียรตินายพล เหล่าทหารราบ ประจำปี 2557    พิธีวันทหารราบและเทิดเกียรตินายพล เหล่าทหารราบ เมื่อ 24 ก.ย.57    ♦ พิธีอำลาชีวิตราชการ สังกัด ศูนย์การทหารราบ ประจำปี 2557 เมื่อ 1 ต.ค.57 
         
   
♦ โครงการปลูกป่ายั่งยืน ศร.  พล.อ.วิเศษ คงอุทัยกุล รองสมุหราชองครักษ์ เป็นประธาน “โครงการปลูกป่ายั่งยืน ศร.เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์และลดปัญหาโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ”   ♦ โครงการพัฒนาชายหาดปากน้ำปราณ ผบ.ศร.นำกำลังพลร่วมกับ เทศบาลปากน้ำปราณ และหน่วยงานราชการในพื้นที่จัดโครงการพัฒนาชายหาดปากน้ำปราณ เมื่อ 28 ส.ค.57   ♦ ทบ.มอบหมายให้ ศร.จัดการแข่งขันหน่วยหมู่ ตอน หมวด เหล่า ร. ประจำปี 57 ห้วงการแข่งขัน 7-22 ก.ย.57 โดยมี จก.ยศ.ทบ.เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ แหล่งสมาคม ศร.พัน 2
         
 <<< ข่าวที่ผ่านมา >>>        <<< วีดีโอที่เกี่ยวข้อง >>>

ประกาศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การทหารราบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตร นายสิบอาวุโส (หมายเลข 2) รุ่นที่ 82 
♦ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษา หลักสูตร ชั้นนายร้อย รุ่นที่ 134 
ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ศูนย์การทหารราบ วันที่ 27 ส.ค.57 
♦ แผนการศึกษา ศูนย์การทหารราบ และคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา ปีงบประมาณ 2558 
 เอกสารประกอบการสัมนา ผบ.หน่วย ร.ประจำปี 2557  ข้อมูลการสัมมนาผบ.หน่วย ร. ประจำปี 2557
♦ ประชาสัมพันธ์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในค่ายธนะรัชต์ (Winet) ทีโอที ปราณบุรี
♦ คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญาบัตร สังกัด ทบ. (1 เม.ย.57) 
♦ บัญชีรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 53
♦ คำสั่งกองทัพบกที่ 287/56 ลง 4 ต.ค.56 เรื่อง ให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน (รอง ผบ.ศร.,รอง ผบ.รร.ร.ศร.,เสธ.ศร.,ผบ.กอง ศร.) 
คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัด ทบ.(ครึ่งปีหลัง) 1 ต.ค.56 
♦ Download ข้อมูลกำลังพล และสิทธิกำลังพล กรมกำลังพลกองทัพบก
โหลดเพลง เพื่อแผ่นดินไทย  โหลดเพลง mp3 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
แบบฟอร์มเทิดทูนสถาบัน ฯ

♦ แก้ไขคำสั่งศูนย์การทหารราบ เรื่อง บรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (แก้ไขเงินเดือน)
ระเบียบงานสารบรรณ ปี พ.ศ.2555 (ใหม่)    แบบหนังสือราชการตามระเบียบสารยรรณ ปี 55

กิจกรรมหน่วยขึ้นตรงศูนย์การทหารราบ

   
♦ สปศ.รร.ร.ศร.จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ e-learning ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร กศ.รร.ร.ศร. 
   ♦ รอง ผบ.รร.ร.ศร. และคณะตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหา ณ กรม นร.รร.ร.ศร. เมื่อ 18 ต.ค.56 เวลา 0900 -1130
  ศร.พัน.2 จัดกำลังพลไปทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เมื่อ 30 ก.ค.56

         
 >>>>> ค้นหาข่าวเก่าย้อยหลัง >>>>>      
 

ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างงานซ่อมปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์ทหารราบ และการก่อสร้างหอเกียรติยศในพื้นที่ค่ายธนะรัชต์ (9-10-2557) 
♦ ประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างอาคารเรือนแถวนายทหารประทวนจุ 10 ครอบครัว ของศูนย์การทหารราบ (10-09-2557) 
สอบราคาค่าจ้างซ่อมบำรุง ระบบผลิตประปา แห่งที่ 1 ของศูนย์การทหารราบ (04-09-2557)
สอบราคาค่าจ้างซ่อมบำรุง ระบบผลิตประปา แห่งที่ 2 ของศูนย์การทหารราบ (04-09-2557) 
ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารกองบังคับการกองบริการ ศูนย์การทหารราบ (02-07-2557) 
♦ ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงระบบส่งน้ำประปา ของ ศูนย์พัฒนากีฬา กองทัพบก (สวนสนประดิพัทธ์) 
♦ ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งเสาล่อฟ้าประจำคลัง สิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 ของ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ 
♦ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างและปรับปรุง อาคารอำนวยการสนามยิงปืนทางยุทธวิธี กองทัพบก 
♦ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอำนวยการ สนามยิงปืนทางยุทธวิธี กองทัพบก ของ ศูนย์การทหารราบ (08/04/2557) 
♦ ประกาศคณะกรรมการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ ศูนย์การทหารราบ เรื่องกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (01-04-2557) 
สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอนุสรณ์สถาน ฯพลฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (18/03/2557) 
ประกวดราคาจ้างงานซ่อมปรับปรุงท่อน้ำประปาภายในพื้นที่โรงเรียนการกำลังสำรอง (18/03/2557) 
ประกวดราคาจ้าง งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของศูนย์การทหารราบ (17/03/2014) 

                               หน้าถัดไป  >>>>>>>>>

ข่าวเด่น ออนไลน์

 

 พลตรี นพดล   ยิ้มถนอม
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ

                    

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้216
mod_vvisit_counterเมื่อวาน546
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้762
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา3310
mod_vvisit_counterเดือนนี้9755
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา13164
mod_vvisit_counterผู้ชมทั้งหมด708031