พิธีเปิดการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ 39 (1/55) เมื่อ 2 ก.ค.55 ที่หอประชุมศูนย์การทหารราบ

Thumbnail Image Table
IMG_0639.JPG
2/7/2555 14:01:38
Size (KB)  :  2,801 KB
IMG_0640.JPG
2/7/2555 14:02:36
Size (KB)  :  3,339 KB
IMG_0643.JPG
2/7/2555 14:03:34
Size (KB)  :  2,732 KB
IMG_0650.JPG
2/7/2555 14:05:24
Size (KB)  :  2,855 KB
IMG_0652.JPG
2/7/2555 14:06:08
Size (KB)  :  3,035 KB
IMG_0653.JPG
2/7/2555 14:07:52
Size (KB)  :  2,617 KB
IMG_0658.JPG
2/7/2555 14:11:36
Size (KB)  :  2,916 KB
IMG_0660.JPG
2/7/2555 14:12:14
Size (KB)  :  2,821 KB
Pages:     1