พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำและข้าราชการ สังกัด ศูนย์การทหารราบ ประจำปี 2555 เมื่อ 30 มิ.ย.55 ที่หอประชุมศูนย์การทหารราบ

Thumbnail Image Table
DSCF4151.jpg
30/6/2555 9:19:30
Size (KB)  :  718 KB
DSCF4152.jpg
30/6/2555 9:20:08
Size (KB)  :  678 KB
DSCF4154.jpg
30/6/2555 9:20:26
Size (KB)  :  663 KB
DSCF4156.jpg
30/6/2555 9:21:00
Size (KB)  :  709 KB
DSCF4158.jpg
30/6/2555 9:21:44
Size (KB)  :  719 KB
DSCF4161.jpg
30/6/2555 9:22:26
Size (KB)  :  541 KB
DSCF4162.jpg
30/6/2555 9:22:40
Size (KB)  :  709 KB
DSCF4164.jpg
30/6/2555 9:23:00
Size (KB)  :  753 KB
DSCF4169.jpg
30/6/2555 9:24:00
Size (KB)  :  721 KB
DSCF4170.jpg
30/6/2555 9:24:10
Size (KB)  :  722 KB
DSCF4194.jpg
30/6/2555 10:04:18
Size (KB)  :  671 KB
DSCF4196.jpg
30/6/2555 10:04:52
Size (KB)  :  683 KB
DSCF4198.jpg
30/6/2555 10:06:24
Size (KB)  :  685 KB
DSCF4211.jpg
30/6/2555 10:14:14
Size (KB)  :  721 KB
DSCF4216.jpg
30/6/2555 10:18:56
Size (KB)  :  623 KB
DSCF4224.jpg
30/6/2555 10:23:24
Size (KB)  :  673 KB
DSCF4229.jpg
30/6/2555 10:25:26
Size (KB)  :  740 KB
DSCF4256.jpg
30/6/2555 10:41:58
Size (KB)  :  700 KB
DSCF4260.jpg
30/6/2555 10:42:36
Size (KB)  :  693 KB
DSCF4263.jpg
30/6/2555 10:43:42
Size (KB)  :  737 KB
DSCF4265.jpg
30/6/2555 10:44:04
Size (KB)  :  745 KB
Pages:     1