คล้ายวันสถาปนาฯ : พลตรีสมวุฒิ แตงสาขา ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ และคณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายราชสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันสถาปนาค่ายนเรศวร ครบรอบปีที่ ๕๗ ปี ณ บก.สอ.บช.ตชด. ค่ายนเรศวร หัวหิน เมื่อ ๒๗ เมษายน ๕๔

Thumbnail Image Table
DSCF7427.jpg
1/5/2554 22:15:34
Size (KB)  :  205 KB
DSCF7446.jpg
1/5/2554 22:15:50
Size (KB)  :  248 KB
DSCF7447.jpg
1/5/2554 22:16:10
Size (KB)  :  252 KB
DSCF7450.jpg
1/5/2554 22:16:24
Size (KB)  :  247 KB
DSCF7452.jpg
1/5/2554 22:16:36
Size (KB)  :  196 KB
DSCF7460.jpg
1/5/2554 22:16:52
Size (KB)  :  234 KB
Pages:     1