พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี ผบ.ศร.เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกภาคสนาม นนร.ชั้นปีที่ 3 ณ สนามหน้า บก.ศร. เมื่อ 11 มี.ค.59

Thumbnail Image Table
01.jpg
14/3/2559 9:17:02
Size (KB)  :  111 KB
02.jpg
14/3/2559 9:17:09
Size (KB)  :  121 KB
03.jpg
14/3/2559 9:17:12
Size (KB)  :  112 KB
04.jpg
14/3/2559 9:17:05
Size (KB)  :  85 KB
05.jpg
14/3/2559 9:16:58
Size (KB)  :  73 KB
06.jpg
14/3/2559 9:16:53
Size (KB)  :  87 KB
Pages:     1