พ.อ.ศักดา วรรณโภคา รอง ผบ.ศร.(2) เป็นประธานการจัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยและอำลานักเรียนอนุบาล 3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา ณ โรงอาหารเอนกประสงค์ ค่ายธนะรัชต์ 9 มี.ค.59

Thumbnail Image Table
01.jpg
14/3/2559 9:17:58
Size (KB)  :  101 KB
02.jpg
14/3/2559 9:18:23
Size (KB)  :  111 KB
03.jpg
14/3/2559 9:18:08
Size (KB)  :  110 KB
04.jpg
14/3/2559 9:18:04
Size (KB)  :  81 KB
05.jpg
14/3/2559 9:18:15
Size (KB)  :  96 KB
06.jpg
14/3/2559 9:18:11
Size (KB)  :  108 KB
07.jpg
14/3/2559 9:18:27
Size (KB)  :  91 KB
08.jpg
14/3/2559 9:18:19
Size (KB)  :  97 KB
09.jpg
14/3/2559 9:18:31
Size (KB)  :  85 KB
Pages:     1