พล.ต.ดนัย กฤตเมธาวี ผบ.ศร.นำข้าราชการและกำลังพลเข้าร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

Thumbnail Image Table
01.jpg
14/3/2559 9:19:31
Size (KB)  :  71 KB
02.jpg
14/3/2559 9:19:16
Size (KB)  :  72 KB
03.jpg
14/3/2559 9:19:05
Size (KB)  :  67 KB
04.jpg
14/3/2559 9:19:20
Size (KB)  :  69 KB
05.jpg
14/3/2559 9:19:12
Size (KB)  :  84 KB
06.jpg
14/3/2559 9:19:24
Size (KB)  :  94 KB
07.jpg
14/3/2559 9:19:01
Size (KB)  :  113 KB
08.jpg
14/3/2559 9:19:37
Size (KB)  :  81 KB
09.jpg
14/3/2559 9:19:48
Size (KB)  :  81 KB
10.jpg
14/3/2559 9:19:28
Size (KB)  :  93 KB
11.jpg
14/3/2559 9:19:09
Size (KB)  :  85 KB
Pages:     1